Kunstgruppen-93 fyller 20 år i år!

“Hva i all verden driver dere med der sør? Hvordan får dere tiden til å gå?” – Dette er spørsmål de fleste av oss har fått mange ganger hjemme i Norge. Jeg tror faktisk det er en vanlig oppfatning dette at: “er man i Spania, så er man på ferie”, omtrent som om vi er på 14 dagers ferie hele året. De kunne ikke tatt mer feil. Vi har vel kanskje aldri hatt det mer travelt enn nettopp her i Spania. Her hvor alle nye krefter, og nye ideer er hjertelig velkomne, her alle og enhver som har lyst til å drive med noe, bare kan sette i gang.

Av Bjørn Bendigtsen


Slik følte vi det i alle fall den gangen vi kom til Spania for over 20 år siden. Tenk bare på starten av de to gruppene som fremdeles lever i beste velgående. På den ene siden Historiegruppen, lagt opp som en enkel studiering, bare med en leder, og uten hverken styre eller medlemspenger. Og på den annen side Kunstgruppen-93, seriøst opplagt med alt som hører med til en forening: formann, styre, lover, planer og medlemspenger. Begge gruppene kan i vinter feire sitt 20 års jubileum, og begge gruppene nærmer seg en medlemsmasse på rundt 100. Kort sagt, begge tiltakene, som fikk sin start takket være noen ivrige ildsjeler, er frem-deles “liv laga”. Skulle det være noen andre med spesielle drømmer, så er det bare å sette i gang! Alt er mulig.

Trenger du leiebil? Garantert billigst

Høsten 1992 var det to våkne kunstnere, Gunnar Sætherhaug og Per Presthus, som begynte å fable om hvor kjekt det hadde vært med en spesiell gruppe for alle de som var interessert i kunst. De kjente mange, både profesjonelle kunstnere og hobby kunstnere, som sikkert ville sette pris på en slik samling, og de visste om andre som var interessert i kunst uten hverken å tegne eller male en strek. De ble mer og mer ivrig ,og praten endte med en invitasjon til alle kunstinteresserte om å møte opp i Gunnars leilighet nede i Patricia for å diskutere en mulig start på en gruppe der kunsten skulle stå i sentrum. Dette møtet den 28 januar 1993 endte opp med at Gunnar Sæterhaug ble valgt til formann, sammen med et styre av entusiastiske medlemmer, hvis første oppgave ble å forfatte forslag til lover og retningslinjer for en slik kunstgruppe. Litt spesielt var det at man mente gruppen også burde fange inn alle kunstinteresserte uansett nasjonalitet!!!

Kunstgruppens start var i sannhet imponerende. Allerede på det første møtet bestemte de seg for å åpne en utstilling både vår og høst samme år! I tillegg var det også en mindre gruppe av profesjonelle kunstnerne som tok en tur til Madrid der de var innom flere av de kjente kunstmuseene. I følge Per Presthus, som fortalte løst og fast fra gruppens start, var det utvilsomt den spesielle Goya utstillingen i Prado som gjorde størst inntrykk.

Bare året etter, altså i 1994, klemte de til med en ny stor utstilling i El Vikingos intime og koselige lokaler. Det ble en utstilling som fikk en meget bra pressedekning både av norske og utenlandske aviser og magasiner. Noe av det som tydelig imponerte pressen, var den store bredden av kunst som ble presentert. Her fikk man se eksempler på både treskjæring, porselensmaling, foto, patchwork, smykke kunst og forskjellige teknikker innen maling m.m.. Kunstgruppen hadde all grunn til å være stolt og glad både over suksessen og en tilstrømning på ca 500 interesserte gjester.

Året 1994 var i det hele tatt et meget aktivt år for gruppen. Ved siden av utstilling, ble det arrangert en tur til Valencia med Rolf Siemensen, og i tiden 18 til 30 oktober ble det også arrangert et malerkurs med den kjente kunstneren Terry Nilsen Love, som kom sørover ens ærend fra Stavanger. Kurset ble avviklet både innendørs, og utendørs. Praksis- dagen ble lagt til veien mellom La Nucia og Benidorm, foran den vakre utsikten til “Den sovende Løve”. Interessen for Kunstgruppen var større enn noen hadde ventet, og for ikke å sprenge alle muligheter for en forsvarlig drift, fant man nokså snart ut at det var nødvendig å sette en grense ved 80 medlem-mer. Gruppen som hadde startet med 31 medlemmer i 1993, besto i 1996 av 55 norske, 1 dansk, 1 fransk, 2 spanske , 3 fra USA, 1 nederlandsk, 6 svenske, 4 tyske, og 7 engelske medlemmer. Litt av et internasjonalt kunst forum.

Gruppen var i begynnelsen tilsluttet Den Norske Klubben, men med så mange nasjonaliteter, og med Klubbens krav om en viss prosent av inntekten fra utstillingene, fant man at det ville være riktigere å stå fritt, og forbindelsen ble opphevet i 1995 . Senere, i 2003 ble det atter besluttet å slå lag med Den Norske Klubben, selv om utlendinger fremdeles var velkomne i Kunst-gruppen. Nå kom nemlig Klubben, ved formann Asbjørn Jensen, med tilbud om å frafalle det ekstra kravet om avgift på utstillingene og dermed var saken klar. Med så mange medlemmer ville det nesten være rart om det ikke iblant oppsto divergerende meninger, og skarpe motsetninger om ett eller annet. Selvfølgelig hendte
det også at Kunstgruppen var ute i hardt vær, og at noen forlot gruppen for å danne sin egen gruppe. Likevel, kunstgruppen holdt en stødig kurs, red stormen av og utbryterne kom etter hvert tilbake i folden.

I alle år har det vært en jamn og god aktivitet, med utstillinger, forskjellige kurs og med foredrag holdt av gruppens egne medlemmer. Den avdøde Sverre Kalmar holdt foredrag om Goya, mens duoen Per Presthus og Solfried Gjelsten har holdt foredrag om forskjellige kunstnere der Solfried fortalte om kunstnernes liv mens Per tok seg av den kunstneriske siden. El Greco, Velazquez, Miro, Goya og Sorolla er noen av de kunstnerne de tok for seg.

Trenger du leiebil? Garantert billigst

Utflukter har det heller ikke vært mangel på, det være seg til Madrid, Barcelona, Valencia, og mange, mange flere steder, både nært og fjernt. Etter 20 års jamne og varierte aktiviteter skulle man kanskje tro at Kunstgruppen ikke lenger hadde hverken mot eller krefter til fortsatt å stå på, likevel virker det som om gruppen ikke har blitt ett eneste år eldre i løpet av alle disse årene. Iveren, ideene, fremtids vyene og pågangsmotet er fortsatt intakt, selv om tempoet er en smule roligere enn i tidligere år. Med dagens formann Bjørn Bendigtsen, ønskes jubilanten fortsatt lykke til i arbeidet for kunstens sak, til glede for alle kunstinteresserte mennesker her på Costa Blanca.


Denne artikkelen er tidligere publisert i magasinet Que Pasa som er medlemsbladet til Den Norske Klubben på Costa Blanca.Leave a Reply

Your email address will not be published.