Kun 30% får det til å gå rundt i Spania

Kun 30% av spanske familier får økonomien til å gå rundt hver måned. 45% hevder de har problemer med å få det til å gå rundt en og annen måned. 25% sier at de alltid har problemer med å betale de månedlige utgiftene.

Tekst: Bente Puig

Dette viser en spørreundersøkelse der 1651 personer fra hele Spania deltok. Undersøkelsen viser at 70% reduserer utgifter for å lette på problemet, mens mange også tyr til kredittkort. En stor del av Spanias befolkning har høyere lån enn de klarer å betjene. Nesten 37% har månedlige låneutgifter som tilsvarer 40%, eller mer, av lønnen. 70% av alle lånekunder forventer fremtidige problemer med å betjene lånene.

Trenger du leiebil? Garantert billigst

Kun en fjerdedel av befolkningen klarer å spare. 16% av de forespurte inrømmer at de har ubetalte låneavdrag. Bankene er svært dårlig likt blant folket, og 80% hevder de har liten eller ingen tiltro til bankene. Folket mener krisens syndebukker er bankene (9,34%), regjeringen (9,3%), politiske partier (9,28%) og Banco de España (9,1). Undersøkelsen viser at folket mener løsningen på krisen er reaktivering av økonomien og effek-tive tiltak i forbindelse med banklån
for å unngå enda flere utkastelser.

Leave a Reply

Your email address will not be published.