Kjøpe bolig i Spania – slik unngår du fallgruvene

Omsetningen av eiendommer er for øyeblikket bare en brøkdel av hva som var tilfellet for et par år siden. Men denne pausen kan ta slutt før man aner det. Kommer markedet i balanse, det vil si at kjøper og selger finner samme markedspris, vil omsetningen igjen øke. Det er mange fallgruver, og her er noen tips for å unngå en del av dem.

Hvem som helst har kunne starte som eiendomsmegler i Spania. Det har ført til en del useriøse innslag i bransjen, men mange av disse har forsvunnet som følge av kredittkrisen. Men man skal være oppmerksom på at vitenskapen om lover og regler ikke nødvendigvis er den samme som i hjemlandet. Når det er penger involvert, skal man passe ekstra godt på.

1. Benytt deg av et meglerfirma som har holdt på noen år. De useriøse er som oftest døgnfluer. Stenger agenten døra, rett etter at du har betalt håndpenger, får du kanskje ikke se noen mer til dem.

2. Har du råd til å kjøpe hus, bør du også spandere på deg en uavhengig advokat. Mange meglere har egne advokater, men vi anbefaler at du skaffer din egen, som sørger for at alle oversettelser er korrekte.

3. Vær oppmerksom på at det er bråstopp i mange prosjekter. Kjøper du en bolig i et halvferdig prosjekt, kan det gå år før du kan benytte deg av den. Kjøp derfor en bolig som beviselig er innflytningsklar. Vær i det hele tatt skeptisk til å kjøpe en ny bolig fra en utbygger, spesielt dersom kontorene bærer preg av å være midlertidige. Men også store utbyggere har gått overende de siste månedene. Det hjelper lite med 10 års garanti når utbyggeren er borte.

4. Sikler du på en drømmebolig naer havet, vaer oppmerksom på kystloven ”Ley de Costas” fra 1988. Du må sjekke og få en offisiell garanti for at denne eiendommen ikke kan eksproprieres av myndighetene.

5. Vær også oppmerksom på ekspropriasjonsloven LUV. Er du interessert i en finca eller en eiendom i et uregulert område (rustica), få en garanti for at du ikke havner i fellen, der en utbygger kan ta fra deg tomten din, eller for eksempel at myndighetene har planlagt å bygge en vei eller noe annet som kan vedrøre din eiendom. Du kjøper tryggest i regulerte boligområder der infrastrukturen er offentlig.

6. Forlang å få utskrift av reguleringsplanen for det området du ønsker å kjøpe hus. Det er ikke nok å se papirene på teknisk etat i kommunen. De fleste vil ha problemer med juridisk spansk, og dessuten er ikke muntlige utsagn verdt noe som helst i en konflikt. Gjennomfør også en taksering av eiendommen, med de mangler den måtte avstedskomme. Den vil koste deg 3000-4000 kroner, men det kan være vel anvendte penger.

7. Vær helt sikker før du innbetaler håndpenger, som vil låse handelen. Trekker du deg fordi du angrer, vil pengene, vanligvis 10 prosent av kjøpesummen, være tapt. Skyldes en annullert handel selgeren, har du krav på dine håndpenger tilbake pluss det dobbelte, vanligvis 20 prosent av kjøpesummen. Vær oppmerksom på at noen selgere kan spekulere i at du skal trekke deg, for å beholde håndpengene.

8. Husk at gjelden følger eiendommen og ikke selgeren. Ubetalte skatter og avgifter vil du måtte overta, dersom det ikke sørges for at disse er oppgjort på oppgjørsdato. Krev å få alle kvitteringer samt garanti for at det ikke hefter lån på eiendommen.

Som du ser, det er mye å passe på, og du kan aldri være for forsiktig. Denne artikkelen er ikke ment for å skremme deg fra å kjøpe. Det er mange boliger å velge i og prisene er lavere enn på lenge.

Lykke til.

Les mer forbrukerstoff om bolig i Spania

Leave a Reply

Your email address will not be published.