Kanin-fisken ødelegger den lokale fiskebestanden i Alicante

Direktøren ved marin-vitenskapslinjen ved universitetet i Alicante, José Luís Sánchez Lizaso, melder om farene ved de økede temperaturene i Middelhavet, et fenomen han beskriver som «tropikalisering». Fenomenet, som han mener er en følge av den globale oppvarmingen, truer fisket i Middelhavet.

Tekst: Bente Puig

Nye fiskearter er oppdaget, arter som har sin tilhørighet i Rødehavet og Suez-kanalen, som for eksempel kanin-fisken. Dette er en rovfisk som kan utrydde store deler av de lokale fiskeartene i Middelhavet, samt at den er en stor trussel for Poseidonia-planten på havbunnen. Kanin-fisken har hittil levd i farvannet rundt Tyrkia og Hellas. Grunnet akkurat denne fiskens tilhold utenfor spanskekysten, har nå Valencia i Spania innført fiskeforbud i helgene. «Det er viktig å innføre slike tiltak for å beskytte fiskebestanden. En fridag i uken utgjør to måneder på et år, dette er veldig viktig.

Leiebil Spania – Garantert billigst

Middelhavet er utsatt for press, men med kontroll kan vi ha fiske i mange år til», uttaler Sánchez-Lizaso som også nevner tiltak som fiskenett med større masker slik at småfisk går fri.
Leave a Reply

Your email address will not be published.