Kan hunder være alene?

I Sverige kan man straffes hvis man lar hunden sin være hjemme alene i mer enn seks timer. Norske eksperter synes man godt kan la den firbente vente hjemme en hel arbeidsdag. I Sverige ble det i 2008 utarbeidet nye råd som tillegg til svensk lov om hundehold. Der står det blandt annet at hunder skal luftes minst hver sjette time på dagtid. Det står også at hunder ikke skal holdes i bur, unntatt ved spesielle situasjoner, som når de skal være med på biltur. Det har blant annet ført til at hundeeiere har fått et forelegg på 2000 svenske kroner for å ha hatt hunden sin i bur. Det er det svenske jordbruksverket, som har jobbet frem disse rådene, eller følgeforskriftene til loven. -Grensen på seks timer er et allment råd som vi har hatt lenge. Da vi utarbeidet disse nye følgeforskriftene til Djurskyddslagen skulle jeg gjerne ha satt ned grensen til fire timer. Hunder er jo flokkdyr, og er ikke laget for å være alene i lengre perioder, sier veterinærinspektør Christina Lindgren til forskning.no.

Det svenske regelverket er aller strengest på alenetid for valper. Det spesifiseres at valper under fire måneder ikke bør være alene mer enn en time av gangen. Det er vanlig at valper kommer til sine nye hjem ved åtte ukers alder. Man må enten ta seg fri fra jobben i to måneder, eller ha med seg hunden, hvis man skal overholde reglene. Det er flere som mener det er dyreplageri å ikke lufte hunden i løpet av arbeidsdagen. En teori som går igjen er at hunden blir stresset og vil ta skade av det over tid. Mange tror det er en psykisk belastning å være alene når naturen har laget hunder til å fungere i flokkmiljø. En norsk studie har vist at hunder stort sett hviler når de er alene hjemme. Det har også blitt foretatt en tilsvarende studie av hunder som hadde selskap av minst en annen hund. Her holdt hundene seg stort sett i nærheten av hverandre mens eieren var borte, men også disse hvilte mesteparten av tiden.

Trenger du leiebil? Garantert billigst

Det mest interessante kom når eierne låste seg inn igjen. Intensiteten i hundenes hilsing ved eiernes hjemkomst steg proporsjonalt med hvor lenge eierne hadde vært borte. Myten om at hunder ikke har tidsfølelse er dermed avkreftet. Reglementet i Sverige har gitt et stort marked for hundebarnehager og hundeluftingstjenester. Nytten av dette er helt avhengig av at hunden trives med de andre hundene den møter i barnehagen eller luftes sammen med, ellers kan det bare skape unødvendig stress. Hunder er som mennesker, ganske så forskjellige. Det som er OK for den ene, kan være traumatisk for en annen. Hundeeieren bør være den nærmeste til å kjenne sin egen hund.Leave a Reply

Your email address will not be published.