Kalenderen fra 450 år før Kristus

Alle vet vi at et kalenderår starter med januar og avslutter med desember, men det har ikke alltid vært slik. Opprinnelsen til dagens kalender er fra romersk tid, og startet med mars til ære for krigsgudinnen Marte.

Tekst: Bente Puig

Den romerske kalenderen 450 år før Kristus hadde ti måneder, og startet med mars-måned. Senere ble den utvidet med ytterligere to måneder.

Trenger du leiebil? Garantert billigst

MARTIVS (Mars)
Mars var den første måneden i den romerske kalenderen, oppkalt etter den romerske krigsgudinnen Marte. Dette fordi man i mars planla alle militære kampanjer for hele året.

APRILIS (april)
Navnet stammer fra det latinske ordet aperio, som betyr åpne. Måneden fikk dette navnet fordi dette er måneden da blomstene springer ut i Italia. Visste du for¬resten at april og juli alltid starter med samme ukedag? Eller at april og desember alltid avsluttes med samme ukedag?

MAIVS (mai)
Navnet er etter gudinnen Maia (mor), en av Romas eldste gudinner som også var vårens gudinne. Of-fergaver til Maia ble gitt den første dagen i mai.

IVNONIVS (juni)
Måneden er oppkalt etter gudinnen Juno. Hun var ekteska¬pets gudinne og en av de mektigste figurene av Olympus.

QUINTILIS og senere IVLIVS (juli)
Aller første ble denne måneden regnet som den femte måneden i året, derav navnet Quintilis som betyr fem¬te. Senere, med den julianske kalenderen, ble denne måneden av året oppkalt etter Julius Cesar. Det var i denne måneden Cesar ble født. Julius og Augus¬tus var ikke umiddelbart godt likt hos romerne, men ble omsider godtatt som månedenes navn.

SEXTILIS og senere AVGVSTVS
I likhet med Quintilis hadde også denne måneden en nummerisk betyd¬ning, altså den sjette måneden. Denne måneden ble senere oppkalt etter keiser Augustus. Opprinnelig hadde måneden 30 dager, men ble utvidet til 31.

SEPTEMBRI (september)
Semptembris kommer av septem, som betyr syv. Regnet fra mars, ble dette den syvende måneden i året.

OCTOBRI (oktober)
Octo er latin og betyr åtte. Altså hadd eogså denne måneden et nummerisk navn. Regnet fra mars, var okto¬ber den åttende måneden i året.

NOVEMBRIS (november)
De novem er latin og betyr ni, altså årets niende måned regnet fra mars.

DECEMBRIS (desember)
Decem er latin go betyr ti, altså den tiende måneden i året regnet fra mars.

IANVARIVS (januar)
Dette navnet har sine røtter i det Germanske riket. Måneden er oppkalt etter guden med to ansikter, Janus. Han var guden over dører og innganger, begyn¬nelse og slutt. Derfor prydet hans ansikt ofte dører og portaler.

FEBRVUARIVS (februar)
Kommer av det latinske ordet februare, som betyr å vaske seg. Måneden fikk dette navnet fordi romerne på denne tiden av året utførte religiøse renselsesritualer til Guden Pluton, underverde¬nens Gud, sønn av Saturn og Ops.
Leave a Reply

Your email address will not be published.