Kakelakker er ekle men ufarlige

Kakelakker er ekle men ufarlige. Tja, hvorfor er så mange engstelige for kakelakker? Den er helt ufarlig, og blir du vant til den, er den ikke så veldig ekkel heller.

Kakerlakker er gode venner, lette å stelle og tar liten plass. Dette siste er et viktig salgsargument i Australia, der folk bor stadig trangere, og der etterspørselen etter kakerlakker da også har vokst voldsomt de siste fem årene.- Jeg skal villig innrømme at de er noe uvanlige kosedyr. Men barna kan leke med dem uten fare for å bli bitt eller skadd på annen måte, og kakerlakkene trenger lite ettersyn og pleie, sier John Olive, som er en av Australias største kakelakkleverandører.

Kakerlakker er altetende og aktive om natten. Om dagen, når det er lyst, sitter de gjemt i sprekker, under og inne i maskiner og utstyr der det er mørkt. De piler raskt av gårde om de blir skremt. Ser man kakerlakker som er ute i lyset tyder det ofte på en stor bestand. Kakelakker er avhengige av varme områder, samt tilgang på vann og fuktighet.

Dette er sosiale dyr, og de utskiller duftstoffer (feromoner) som virker tiltrekkende på andre kakelakker. Duftstoffene er også viktige i paringsatferden. Kunstig fremstilte feromoner kan brukes i ulike feller for å lokke til seg kakerlakker. Under forhold der tettheten av kakelakker blir høy, og nivået av stress øker, kan hunnene utskille et feromon som fører til spredning av kakelakkene.

Allerede for 250 millioner år siden fantes det kakerlakker som ligner mye på dagens arter. Av de ca 4000 artene av kakerlakker som finnes på verdensbasis regnes imidlertid bare omkring 20 som skadedyr. De tropiske kakelakkene kan gjøre skade på matvarer ved å spise på dem, og ved å tilgrise dem med avføring og et illeluktende sekret. Lukten som kakelakker avgir er ubehagelig og ofte svært sjenerende i seg selv.

Størst økonomisk betydning har kakelakkene for restauranter og matvareprodusenter. Men de kan også spise på malerier, papir, bøker, herbarier, frimerker osv. og på den måten medføre ødeleggelser. Mange synes kakerlakker er ekle insekter, og en stor bestand av kakelakker i boligen medfører ofte psykologisk stress hos beboerne.
Kakerlakker har potensial til sykdomssmitte, men det er usikkert hvor stor betydning dette har. Kakelakker oppholder seg ofte i områder som kan være skitne, for eksempel så finner de ofte vann i sluk på gulvet og mat i søppelrom. De kan også lett komme i kontakt med matvarer eller steder der matvarer tilberedes. Det er videre påvist svært mange ulike arter av virus, bakterier, sopp og parasitter hos kakelakker.

Det er rapportert at kakelakker kan opptre som spredere av bakterier som for eksempel Salmonella og Escherichia coli til mennesker. Det er også vist at kakerlakker kan smitte mennesker med fl ercellete parasitter som krassere, bendelmark og rundmark. Allergi mot kakelakker er utbredt i områder der kakelakker er vanlig.
Dette kan medføre problemer med astma og hudirritasjoner hos mennesker som må oppholde seg i bygninger som med kakelakker. Problemet med allergi mot kakerlakker ser ut til å være et økende problem på verdensbasis.

Har man vært på steder der det er mye kakelakker, kan det være en god idé å sjekke bagasjen grundig når man kommer hjem slik at man på denne måten unngår å få disse insektene med inn i huset. Bagasjen kan med fordel åpnes utendørs, og innholdet ristes grundig. Klær og lignende kan også fryses for på den måten å drepe eventuelle kakelakker.
Bekjempelse av kakerlakker er ofte vanskelig og tidkrevende, og krever derfor plan- legging. Man finner oftest kakelakker på steder hvor de finner varme, mat og vann, f.eks. på kjøkken og bad.

Selve bekjempelsen av kakelakker foregår oftest ved bruk av kjemiske bekjempelsesmidler i form av spray eller forgiftet åte. De kjemiske midlene påføres de områdene der insektene gjemmer seg, f.eks. i sprekker bak lister, i kjøkkenskap, bak kjøkkeninnredninger, bak komfyrer og kjøleskap, rundt rørgjennomføringer, inne i ventilasjonsannlegg, rundt sluk og varmtvannsberedere osv. I private hus kan man godt forsøke å bekjempe kakelakker selv, men hvis man ikke lykkes må man kontakte et profesjonelt skadedyrfirma. For private vil bruk av en vanlig insektspray være det enkleste. Etter en grundig rengjøring sprayer man alle gjemmestedene. Ofte må behandlingen gjentas for å være vellykket.

2 thoughts on “Kakelakker er ekle men ufarlige

  • August 4, 2012 at 8:23 am
    Permalink

    Fysj, de er ekle.

  • August 4, 2012 at 12:45 pm
    Permalink

    Er fullt av de også i Norge

Leave a Reply

Your email address will not be published.