Jordskjelvofrene i Lorca demonstrerte i Madrid

Foreningen for jordskjelvofrene i Lorca demonstrerte i forrige uke utenfor kongressbygningen i Madrid i protest mot uteblivende hjelp fra statlig hold. Rett etter jordskjelvet for ni måneder siden, lovte regjeringen umiddelbar økonomisk støtte til de rammede.

Tekst: Bente Puig

Ingen har hittil sett noe til denne støtten. Det lokale politiet i Lorca satt 7opp seks busser for de 250 personene som ønsket å delta på demonstrasjonen i Madrid. Totalt var det 700 mennesker som demonstrerte. Talsmann for organisasjonen Juan Carlos Segura uttalte at formålet med denne demonstrasjonen var å minne regjeringen om de brutte løftene.

Trenger du leiebil? Garantert billigst

Per i dag er 2.000 familier i Lorca husløse, 1.200 hus må gjenbygges, en tredjedel av skoleelevene er fl yttet til andre midlertidige undervisningslokaler og flere kommunale helsestasjoner befinner seg i midlertidige lokaler. Hjelpen uteblir, og fl ere og fl ere havner på gaten, uttalte Segura som hadde møte med fl ere politiske partier for å be om forståelse, støtte og handling.

Hjelpen som ble lovet for ni måneder siden innebar blant annet konstruksjon av 300 boliger, revitalisering i jobb- og handelsmarkedet, gjenoppbygging av skoler og helsestasjoner, samt økonomisk støtte til de rammede. Ordfører I Lorca Francisco Jódar mente demonstrasjonen var utidig, men ønsket ikke å utdype hvorfor.


Leave a Reply

Your email address will not be published.