Iberia kutter flyverlønningene

Etter den siste tidens prisøkninger på drivstoff og økt konkurranse har flyselskapet Ibera besluttet å kutte flyverlønningene med 20%. Dette vil flyselskapet spare 62 millioner euro på årlig.

Tekst: Bente Puig

I tillegg vil de øke arbeidstiden for å øke produktiviteten med 25%. Flyverne har per i dag kontraktsfestet 820 og 850 timer årlig. Denne grensen vil økes til 900 timer. De faktiske antall timene for en Iberiafl yver er rundt 650 timer per år. Resultatet av dette er full konflikt med flyverne som med streiker protesterer mot avgjørelsen.

For hver streik taper flyselskapet 3 millioner euro i omsetning. Kilder i Iberia hevder at grunnen til at de kun kutter i flyverlønningene er at det ikke fi nnes noen tariffavtale med dette kollektivet til tross for to og et halvt år med forhandlinger. Selskapet meddeler at de vil kutte 12% i lønnen, og 8% på tilleggslønn, diettpenger og andre ordninger.

Flyvere med 15 års fartstid i Iberia kan søke om å få redusert arbeidstid. Fridager utenom ferie vil selskapet også bli strengere på.

Leave a Reply

Your email address will not be published.