Hvorfor vi feirer 1 mai i Spania

Hvorfor feirer vi 1. mai? Er det blitt en tradisjon uten videre innhold, eller har den fortsatt sin betydning, mer enn kun en fridag?

Tekst: Bente Puig

1 mai i Spania

Hvis vi ser til Norge, finner vi fortsatt forskjeller mellom fattig og rik. Men nå handler det vel mer om de eldre og de svake i samfunnet vårt. Antallet eldre i forhold til innbyggertall er allikevel ikke så stort som i mange andre land, og hjelpeinstansene dekker i stor grad deres behov. I Spania og de sydligere landene opplever vi nå en helt annen realitet. EU stram- mer stadig inn pengesekken, og politikere fortsetter å mele egen kake og putte midler i egne lommer.

Men selv om dette omtales daglig i mediene, gir det ikke de fattige tak over hodet eller mat på bordet. I Spania arrangeres det demonstrasjoner hver eneste dag, flere steder i landet. Folket er opprørt over den politiske og
økonomiske situasjonen. Over hele verden er 1. mai den dagen da den politiske og faglige delen av arbeiderbevegelsen viser seg frem og markerer seg politisk.

Dagen ble i 1889 vedtatt å være arbeidernes demonstrasjonsdag. Dette ble vedtatt på den internasjonale kongressen i Paris for stiftelse av “Den annen Internasjonale”. Forslaget om å gjøre 1. mai til en internasjonal demosntrasjonsdag
kom fra fagorganiserte i USA. I 1935 ble dagen gjort til offisiell flaggdag. Stortinget vedtok i 1947 å innstifte 1. og 17. mai som offisielle høytidsdager.

Leave a Reply

Your email address will not be published.