Hvorfor engasjere deg?

Det er mange som lurer på hvorfor man skal gidde å gjøre noe helt frivillig uten å få betalt for det? Hva får man igjen for det, og har din innsats virkelig noe å si? Hva er engasjement? Hva er du engasjert i? Hva blir du engasjert av? Hvorfor er du engasjert? Hva føler du at du får igjen for å være engasjert?

Engasjement er å ha meninger og standpunkt som man står for og som man handler ut i fra. Det handler om å vise interesse, ha handlekraft og muligheten til å kunne gjøre en forskjell.

Engasjement er å gi noe uten å kreve noe tilbake. Du kan bruke ditt engasjement til å påvirke andre og å gjøre en endre det du ikke liker på en positiv måte. Blir du ikke engasjert av likegyldighet?
Det er viktig at hver enkelt gjør noe, at man ikke setter seg ned og bare drar fordeler av andres arbeid, innsats og engasjement.

Å være frivillig gir deg nye perspektiver, mange gode venner og masse bra opplevelser. Og Klubben trenger deg!

Har du noen gang tenkt over hvor mye Klubben betyr for veldig mange? Hva er Klubben? Hva står den for? Hva gjør den, og hva mer kan den gjøre?

– Skape trivsel samt støtte og fremme fellesskapet mellom nordmenn og Norgesvenner på Costa Blanca
– Være organ for kontakt og samvær
– Arbeide for løsning av fellesoppgaver av praktisk art

Dette er vel forholdsvis greit?! I lokalmiljøet er det også nordmenns ansikt utad. Klubben er en ambassadør for Norge, og for vårt norske miljø. Tenk hvor mye mer man kan utrette og oppnå når man trekker i samlet flokk, og i samme retning! Vi er så heldige å ha all verdens resurser og mennesker med et enormt bredt spekter av erfaringer og kunskaper blandt oss. Folk som kan, vet og vil! Problemet er bare det at vi i valgkomiteen ikke kjenner dere alle, og heller ikke vet om dere alle.

Det vi vet er at
– Du har kompetanse og erfaring
– Du har tid
– Du er ikke redd for å ta ansvar
– Du er full av tanker og ideer
Vi vet at du ønsker deg et rikt, engasjerende og sunt klubbmiljø. Du liker å skape resultater sammen med andre.

Så nå strekker vi ut en laaang hånd, og ser med glede frem til at du tar tak i den og roper “her er jeg”! 🙂

Frist for innlevering av forslag på kandidater til styreverv er 31. desember 2012. Forslag som leveres inn etter denne dato, kommer ikke med i betraktningen. Alle forslag skal leveres i Klubbens sekretariat i en lukket konvolutt, merket valgkomiteen 2013. Nå er resten opp til deg…..

Med vennlig hilsen
Marit Gjelsten,
Leder i valgkomiteen (DNKCB)Leave a Reply

Your email address will not be published.