Hvem hva hvor i Spania?

Den nye spanske arbeidsreformen, kan den være av interesse for norske næringsdrivende?

Tekst: Angelica Majos Spansk/norsk sosoionom

Tendensen i det norske samfunnet som etterhvert har vokst seg til her på Costa Blanca, er at stadig yngre mennesker slår seg ned her og starter bedrifter. Familier med barn og unge kommer i kjølevannet av denne utviklingen og den norske klubbens medlemsmasse har nå et ganske flergenerasjons bilde av medlemmer. Derfor kan denne artikkelen i Que Pasa være aktuell lesing og være av interesse.

Trenger du leiebil? Garantert billigst

Den siste artikkelen til HVEM HVA HVOR var ment a gi et bilde på den aktuelle situasjon i Spania grunnet den alvorlige økonomiske krisen som landet er rammet av. Slett ikke alle norske som oppholder seg i Spania kjenner til dette landets lover og regler og det er heller ikke godt å holde seg oppdatert, da regjeringen hele tiden kommer med nye tiltak og språket blir en helt naturlig barriere som gjør det vanskelig å sette seg inn i hva som skjer.

Store forandringer underveis skaper et klima hvor det naturligvis diskuteres fordeler og bakdeler og diskusjonen er politisk, med kritikk fra opposisjonen som nå er venstrefløyen og det spanske PSOE, arbeiderpartiet, samt nasjonalistiske partier. Mye for og i mot for store forandringer. Det er klart at mye av denne reformen er satt inn på å styrke forretningslivet og stimulere til innsats, i håp om at dette kan lose noe av den økonomiske krisen og at uten tilbud fra disse kan det ikke bli snakk om arbeidsplasser. Samtidig løsner denne reformen opp et ganske stivt korporativt system som vel har beskyttet arbeidstakerne, men som i mange tilfeller har gjort det vanskelig for forretningslivet a vise seg fleksibelt. F.eks. å starte en mindre bedrift vil nå ikke kreve at en må vente på et langsomt byråkrati for åpningstillatelse, men man kan starte i påvente av denne.

Spørsmålet jeg tar opp i denne artikkelen prøver å ta en positiv vending, uten politisk innhold, med tanke på om noen av disse reformene kan anvendes til noens beste. Den ønsker a belyse blant annet aspekter som kanskje kan anvendes til et slags felles beste. I denne artikkelen vil jeg belyse arbeidsreformen med tanke på de unge. Mye av denne reformens innhold tar akkurat opp de unges situasjon og jeg skal prøve a forklare meg bedre, da dette blir tanker på papiret over en reform som kan gi tilbud til unge spanske arbeidssøkere og selvsagt også norske ungdommer som bor i Spania og som har mistet sitt arbeid eller ikke funnet noe arbeid som søkere her i landet. Det det gjelder er vel a komme i arbeid for mange som ønsker dette og som ikke har noe tilbud, sa får heller politisk aktivitet og medlemsskap i arbeidsorganisasjoner være en parallell aktivitet for de som ønsker det.

HVA kan vare et tilbud innen den nye spanske arbeidsreformen til unge arbeidssøkere og HVA kan et slikt tilbud innebære for f.eks. norske næringsdrivende i området? Disse spørsmålene henger tett sammen fordi den nye reformen vil gi en impuls til næringsdrivende som er merket av krisen og nesten eller helt har måttet stenge bedriften, ved å gi bedre fasiliteter for ansettelse og gjenoppstarting.

Det dreier seg blant annet om fasiliteter i form av kontrakter til ungdom under 30 år som innebærer opplæring i bedriften over en periode maximum 3 år, men også hvis arbeidsgiver forandrer denne kontrakten til fast ansettelse. Engangsbeløp på 3000 euro ved ansettelse av ungdommer under 30 år for en prøveperiode over 1 år og reduksjon ved arbeidsgiveravgifter til den spanske trygdekassen, Seguridad Social. Etter at reformen er satt i verk har mange mindre bedrifter som det gikk dårlig for i Spania gått til ansettelser. Dette betyr jo at tilbudet om arbeid også til ungdommene øker. Det vil også iverksettes fortløpende tilbud om kurser innen arbeidsområdet.

HVA er negative sider? Dette betyr ikke at alt er like positivt i den nye arbeidsreformen da en del lover og offentlige overenskomster og tiltak som skal sikre arbeidsplassen over tid er falt bort og det kan bli snakk om prøveperiode på et år for en ordentlig ansettelse vil finne sted. Den nye arbeidsreformen kan nok diskuteres og det gjøres spesielt av venstrefløypartiene og arbeidersyndikatene som over tid har høstet mye trygghet og fordeler for de yrkesaktive som nå faller bort. Bl.a. vil det bli lettere for arbeidsgivere a si opp arbeidere, og det diskuteres om ansettelsene kan garanteres over tid fordi firmaer som det går dårlig for i en periode over 9 måneder kan si opp de ansatte uten mer varsel.

Uansett er arbeidsreformen med dens mange og innfløkte paragrafer og vendinger nå en realitet og da er vel spørsmålet om man kan gjøre det beste ut av det som nå kommer til å innføres. De som har laget reformen sier at de har laget denne med den hensikt å fleksibilisere bedriftenes aktivitet og mulig gjøre ansettelser for de mange arbeidssøkende. Over 20% av den yrkesaktive befolkning i Spania er nå arbeidsløse og en av to ungdommer. Dette er svart dramatiske tall! Yrkesopplæring kan vare et godt alternativ for ungdommer som har falt ut av systemet i tidlig alder. På den annen side er mange unge også over utdannet i forhold til det de kan få av arbeid og de må nøye seg med arbeidsplasser, hvis de i det hele tatt finner noen, som ligger langt under deres utdannelse og kapasiteter.

HVEM skal kunne bruke dette tilbudet? Jeg har inntrykk av at det hittil har vart en tendens å ansette norske arbeidssøkere i de norske bedriftene her – og det er vel og bra at norske får tilbud. Men hvorfor ikke prøve litt integrering og samtidig hjelpe til i krisen som rammer sa mange ungdommer i Spania? Samtidig er det nok en realitet at mange norske ungdommer også har mistet arbeid i denne tiden, som vel nå begynner a gå over en 3-4 år? Disse vil også komme inn under de samme tiltakene når de er registrerte som arbeidssøkere. Ved å registrere seg ved arbeidskontoret kan også disse norske ungdommene bruke sin registrering ved senere arbeidssøking i Norge. Kan norske bedrifter på Costa Blanca gjøre noe som kan vare til felles beste? Det kan virke som om krisen også har rammet en del norske for-
retningsdrivende. Vi ser stengte lokaler som for var i full aktivitet også her.

HVOR kan man henvende seg for mer informasjon? Det lokale arbeidskontor SERVEF. Det nærmeste i vart område er i Benidorm, i Parque de la Aiguera.

Denne artikkelen er tidligere publisert i magasinet Que Pasa i 2012.
Leave a Reply

Your email address will not be published.