Hvem Hva Hvor? – Det lysner i skogen

HVEM HVA HVOR? er artikler som er ment å være en praktisk hjelp i det spanske byråkrati og andre situasjoner der vi norske som oppholder oss i Spania kan bli informert om det offentlige spanske systemet og dets ”irrganger” og hva man kan ha rett til av tjenester.

Av Angelica Majos, Spansk/norsk sosoionom

Etterhvert som de dårlige nyhetene om Spanias økonomiske situasjon ruller frem i nyhetene kommer det også etterhvert forslag til løsninger, noe vi tidligere i krisen så mindre til. Folke-protestene ser ut til å gjøre sitt. Utkastelsene fra hus og hjem som har hatt dramatiske følger, ja, til og med har det vært begått flere selvmord hos de som ble hjemløse fra en dag til en annen. Alt dette har gjort at Brüssel har tatt situasjonen alvorlig og studert juridisk om slike tiltak virkelig er lovlige. Spanias justisminister, Alberto Ruiz-Galardon, har garantert at den spanske logivningen i så måte skal tilpasses europeisk lovgivning etter at UE domstolen stadfestet at en slik praktikk er lovstridig. Heretter vil det ikke være mulig å foreta slike handlinger automatisk slik det er utført hittil.

Folkebevegelsen Stop Desahucios har gratulert seg for bestemmelsen som er tatt juridisk og dette betyr at dommerne kan sette en stopp for alle de sakene om utkastelse som er til behandling i bankene. Nytt for året er loven av 22. februar som skal hjelpe forretningsinitiativer og stimulere til vekst og skape nye arbeidsplasser. Disse tiltakene er i første rekke rettet mot unge mennesker under 30 år: Disse kan hvis de mottar arbeidsledighetstrygd fortsatt motta denne mens de holder på å sette opp egen forretningsdrift. Kvotene som vanligvis betales til stat og trygdekasse reduseres inntil 80%.

Leiebil Spania – Garantert billigst
Hotell Spania – Søk etter hotell i Spania
Bolig Spania – Søk etter bolig i Spania

I arbeidskontrakter for deltid, når dette er myntet på praksis, reduseres arbeidsgiveravgiften med 100%, 100% et helt år er også fradraget for arbeidsgiver i mindre foretagende eller selvstendig næringsdrivende (Autonomo) når han gir ungdom under 30 år fast ansettelse. 100% reduksjon i arbeidsgiveravgift til Seguridad Social i 2 år når arbeidsgiver er under 30 år og ansetter for første gang arbeidsløse som er 45 år eller mer. Det kan gjennomføres praksiskontrakter for arbeidssøkere under 30 år selv om det er gått mer en 5 år siden de avsluttet sine studier. Arbeidsgiverkvoten reduseres med 50 til 75%.

Nytt for året er også muligheten for å fortsette å jobbe etter at en har mottatt pensjon. Dette har hittil ikke vært mulig i Spania, men etter at Brüssel har forslått at man forlenger tiden i arbeidslivet og har en aktiv alderdom, har Spania nå satt denne muligheten åpen for alle, både de som jobber for andre og selvstendige næringsdrivende. De kan jobbe deltid og pensjonen reduseres med 50 %.

Det er klart at løsninger finnes på de fleste problemer bare viljen er tilstede. Vi håper flere kommer i kjølevannet.


Denne artikkelen er publisert i magasinet Que Pasa nr. 2 2013, som er medlemsbladet til Den Norske Klubben på Costa Blanca.
Leave a Reply

Your email address will not be published.