Hvem Hva Hvor?

HVEM HVA HVOR? er artikler som er ment å være en praktisk hjelp i det spanske byråkrati og andre situasjoner der vi norske som oppholder oss i Spania kan bli informert om det offentlige spanske systemet og dets ”irrganger” og hva man kan ha rett til av tjenester.

Av Angelica Majos, Spansk/norsk sosoionom

GÅR VI MOT LYSERE TIDER ELLER RAKNER SPANIA I SØMMENE?

Innledningsvis er jo dette motstridende spørsmål, men når vi følger med i nyhetene så er det nettopp slike motstridende tendenser som gjør seg gjeldene. I opprørt hav er uvissheten om stillere vann en realitet. Joda, økonomisk er det mange som mener at vi nå er over det verste og at 2014 er året vi kan regne med at økonomien snur seg til det bedre. Men ingen har garantier for dette. Tallene for arbeidsløse stiger og stiger, og massive avskjedigelser av tusenvis av arbeidstakere er nesten en daglig realitet. Den offentlige sektoren rasjonaliseres nå nesten til nullpunktet, dette fordi vi ikke lenger har råd til å ha et så stort omfang av stat- og kommuneadministrasjon. Spania med sine over 40 millioner innbyggere har siden grunnloven ble innsatt i 1978 vært inndelt i sentraladministrasjon, autonomier, fylker og kommuner med tusenvis av ansatte.

Leiebil Spania
Hotell Spania – Søk etter hotell i Spania
Bolig Spania

En struktur som i velstående tider har garantert både selvstyre og demokrati, men som samtidig har vært et kostbart forvaltningsapparat. Nå diskuteres det om dette bør fortsette slik samtidig som tusenvis av kommuneansatte er sagt opp. Man får lyst til å bruke et spansk ordtak som sier følgende : ”på en radmager hund er alt lopper”! For midt oppe i krisen, som nå har vart noen år, rulles den ene skandalen opp etter den andre om korrupte politikere. Folk som har sittet i viktige stillinger for å forvalte Spanias gods, har fått avslørt at de har millioner av euro i utenlandske banker og skatteparadiser. Det dreier seg ikke nå lenger bare om enkeltillfeller, men er så og si daglig kost og ikke unntak, men heller generelle tendenser. Og dette skjer mens andre har mistet hus og hjem! Når det gjelder de siste så ser det nå ut til at noe gjøres for å påhjelpe slike dramatiske situasjoner for den spanske befolkningen.

Boliger som er konstruert og står tomme tilbys nå til leie for lave priser, og boliglån fra bankene (men ikke alle) utsettes et par år. Så igjen ser vi at bankdirektører har innvilget seg selv fire gang-er så store lønninger enn det de egentlig skulle hatt. Et nylig eks-empel har vi med skandalen i CAM banken som vi alle hadde så stor tiltro til. Vel vel, Spania er nå et deilig land og det viser tallene på salg av boliger som stadig stiger. Vi håper det beste!

Denne artikkelen er tidligere publisert i magasinet Que Pasa som er medlemsbladet til Den Norske Klubben på Costa Blanca.
Leave a Reply

Your email address will not be published.