Hva skjer ved mislighold av huslånet i Spania?

Stadig flere klarer ikke lenger å betjene sin boliglån i Spania grunnet arbeidsledighet. 1,8 millioner familier i Spania har alle medlemmer i arbeidsledighetskø. De fleste er spanske familier, men også utenlandske familier havner i uføre, og nordmenn er intet unntak. Hva skjer så når du ikke lenger klarer å betjene ditt boliglån?

Tekst: Bente Puig

Etter tre måneders ubetalte låneavdrag, kan banken gå rettens vei for å kreve pengene av lånetaker dersom lånetaker ikke viser noen som helst intensjon om å betale lånet. Hvis det ikke kommes til enighet mellom lånetaker og bank, sendes saken over til juridisk avdeling for å forberede auksjon av boligen man har pant i. Det mange ikke vet er at, i motsetning til andre land, er ikke auksjon av huset ensbetydende med sanering av gjelden. Dersom ingen byr på boligen under auksjonen, noe som er helt vanlig i dag, vil banken «kjøpe» boligen for 60% av boligens verdi. Dersom denne prosentandelen ikke dekker hele lånets størrelse, vil lånetaker bli sittende igjen med gjeld til banken. Dersom lånetaker tjener mer enn 1000 euro i måneden, vil banken beslaglegge den overskytende summen. I verste fall blir man altså husløs, men med gjeld og beslagleggelse på lønnen.

Før det går så langt er det beste å sette seg ned med bankdirektøren og komme frem til en overkommelig nedbetalingsplan. Her gjelder det å være helt åpen om problemene, slik at direktøren også får en forståelse for problemet og din situasjon. Bankene er ikke interessert i flere boliger i sin gedigne boligportefølge, og er svært medgjørlige når det gjelder å finne løsninger til beste for begge parter. Hva kan man be banken om?

#1 Karantene (carencia de capital)

Dette betyr avdragsfrihet: at man i en periode kun betaler renter. På denne måten kan de månedlige utgiftene reduseres med inntil 50%.

#2 En strengere karantene

En strengere karantene der man betaler et minimum av renter. Denne varianten er vanskeligere å få til, men bør for sikkerhets skyld drøftes med bankdirektøren.

#3 Kan du ikke betale avdrag eller renter, selg

Hvis man overhodet ikke har mulighet til å betale verken avdrag eller renter, bør boligen legges ut for salg med en pris tilsvarende lånets størrelse.

#4 Dación en pago

Dette er en ordning som kan benyttes når alle andre muligheter er prøvd. Denne ordningen gir lånetaker muligheten til å overlevere boligen til banken, mot at banken sanerer all gjeld inkludert rettslige salærer, kommunale avgifter, fellesutgifter og boligskatt. For å kunne benytte seg av denne løsningen, må lånetaker oppfylle enkelte krav. Lånetaker må være i en prekær økonomisk situasjon. De månedlige utgiftene må overstige 60% av lønnen.

Boliglånet må gjelde lånetakers egen bolig. I tillegg er boligens kjøpesum av avgjørende karakter, altså hvor mye man i sin tid betalte for boligen:

Maksimum 200 000 euro i byer med mer en million innbyggere.
Maksimum 180 000 euro i byer med mer enn 500 000 innbyggere.
Maksimum 150 000 euro i byer med mer enn 100 000 innbyggere.
Maksimum 120 000 euro i byer med under 100 000 innbyggere.

Les mer forbrukerstoff om bolig i Spania

One thought on “Hva skjer ved mislighold av huslånet i Spania?

  • March 16, 2013 at 3:42 pm
    Permalink

    Vi skal prise oss lykkelige for å bo I Norge.

Leave a Reply

Your email address will not be published.