Hva sender spanske banker til de norske skattemyndighetene?

Hvilke opplysninger sender spanske banker til de norske skattemyndighetene? Jeg er ikke resident i Spania.

Trond G. Michelsen

Spanske banker sender ingen opplysninger om sine kunder direkte til norske skattemyndigheter, men derimot til spanske skattemyndigheter. Opplysningsplikten for spanske finansinstitusjoner er fastsatt i kongelig dekret 1778/2004. For de som ikke er resident i Spania, men resident i EU eller land som har en skatteavtale med Spania (for eksempel Norge), er spanske banker og finansinstitusjoner pliktig til å opplyse noen økonomiske forhold om hver enkelt kunde.

Trenger du leiebil? Garantert billigst

En gang i året sender bankens hovedkontor følgende informasjon om bankkundene som ikke er resident i Spania til spanske skattemyndigheter: Navn, landet hvor man er resident, registrert ID nummer (stort sett Passnummer), kontonummeret til kontoen hvor renter blir godskrevet, type produkt man får renteinntekter fra og rentebeløpet. Saldo på kontoen blir derimot ikke rapportert. Det er så opp til de spanske skattemyndighetene å sende denne informasjonen videre til det aktuelle landets skattemyndigheter.

Opplysningsplikten gjelder altså kun renteinntektene og omfatter stort sett alle plasseringer og spareproduktene man har i banken. Det er imidlertid noen produkter som ikke er opplysningspliktige. Dette omfatter blant annet aksjer registrert på din VPS-konto i din spanske bank og aksjefond hvor fondet investerer over 60 % av fondets midler i aksjemarkedet. I de tilfellene man ikke har renteinntekter (typisk en brukskonto med 0 % rente) eller kun har fondsinvesteringer som er fritatt for opplysningsplikten, vil det ikke bli sendt opplysninger til spanske skattemyndigheter om ditt kundeforhold.
Leave a Reply

Your email address will not be published.