Hva betyr lån uten sikkerhet

Hva vil det egentlig si å ta opp et lån uten sikkerhet? Det er ganske store forskjeller i både pris og betingelser på et boliglån og et usikret forbrukslån og vi skal her se på hva som kjennetegner et lån uten sikkerhet.

Det ligger i navnet, men et lån uten sikkerhet er rett og slett et lån banken gir deg, uten å kreve at du stiller noen form for sikkerhet for lånet. Ut fra informasjonen du oppgir i lånesøknaden og en kredittvurdering banken gjør av deg, avgjører banken om de er villige til å yte deg et lån uten sikkerhet. Har du høy inntekt og en stabil og velorganisert privatøkonomi, vil banken anta at det er liten sjanse for at du ikke kommer til å betale pengene tilbake. Har du derimot lite eller ingen inntekt og kanskje ikke fast jobb heller, vet banken at det er en viss sjanse for at du kommer til å misligholde lånet, men de vil i de fleste tilfeller likevel være villige til å låne deg penger, men da til en betydelig høyere rente.

Risikoen avspeiles i renten
Hvilken rente banken krever på et lån, vil i stor grad bestemmes ut fra risikoen banken mener de tar ved å låne ut pengene. Det er alltid en sjanse for at banken ikke vil få tilbake hele eller deler av lånet, hvis låntaker misligholder lånet. På et boliglån har banken pant i boligen, og dermed sikret seg nødvendig sikkerhet for pengene sine. Det betyr at om du ikke betaler tilbake boliglånet, så vil banken uansett ikke miste pengene sine, da de kan gå til det skrittet å tvangsselge eiendommen for å få inn pengene du skylder dem. Banken tar med andre ord en liten risiko, og dette avspeiles i den lave renten på boliglån. I motsatt ende av skalaen har vi usikrede forbrukslån, der banken ikke har noen form for sikkerhet for pengene de låner ut. Hvis du ikke betaler avdragene på lånet, er det lite banken kan gjøre utover å sende lånet til inkasso. Dette er imidlertid en både dyr og tidkrevende prosess, og hvis låntaker ikke har penger til å betale, vil det ikke hjelpe noe å forsøke å drive inn lånet via et inkassobyrå, pengene er uansett tapt. På forbrukslån tar banken dermed en høy risiko, og derfor er renten på usikrede forbrukslån også mye høyere.

Et usikret lån kan brukes til hva du ønsker
I motsetning til et bolig- eller billån, der banken krever at lånebeløpet blir brukt til å betale for den gjenstanden banken tar pant i, så spiller det ingen rolle for banken hva du bruker et usikret lån til. Så om du bruker pengene til å betale regninger, pusse opp badet eller ta en lang ferietur er helt opp til deg og ikke noe banken roter seg opp i. Det er dog noen få unntak, som for eksempel hvis banken gir et usikret refinansieringslån. Et slikt lån skal brukes for å refinansiere gammel more, i form av mindre forbrukslån og kredittkortgjeld, og her vil banken kreve at pengene faktisk blir brukt til å innfri den gamle gjelden. I praksis gjøres dette normalt ved at banken aldri utbetaler pengene fra refinansieringslånet direkte til deg, men isteden innfrir dine gamle lån og kredittkort på dine vegne. Du kan lese mer om refinansiering av gjeld på https://www.billigeforbrukslån.no/refinansiering/

Kan banken ta huset mitt hvis jeg ikke betaler forbrukslånet?
Siden et forbrukslån er gitt uten pant i boligen din, kan banken i utgangspunktet ikke kreve tvangssalg av huset ditt, bilen din eller andre verdier du har. Men, betaler du ikke avdrag på lånet som du skal, vil det før eller siden bli sendt over til et inkassobyrå for å bli drevet inn den veien. Etter at inkassoselskapet har forsøkt å få til en betalingsordning med deg, men uten å lykkes, vil de ta det som kalles rettslige skritt i saken, hvilken for et forbrukslån der du har signert på et gjeldsbrev, vil si å sende saken over til Namsmannen, slik at det kan bli foretatt en utleggsforretning i dine verdier. Namsmannen vil i de fleste tilfeller kreve tvungen trekk i din lønn, inntil hele gjelden er betalt, men i spesielle tilfeller har Namsmannen også myndighet til å gå inn å kreve bilen din eller i verste tilfeller boligen din solgt, for å dekke ditt utestående. Ofte vil det dog være andre banker som har pant i disse gjenstandene, så selv om Namsmannen krever boligen eller bilen tvangssolgt, er det ikke sikkert det blir penger igjen til banken som har utstedt det usikrede forbrukslånet, og de aller fleste banker vil derfor bare velge denne muligheten som en absolutt siste utvei. Så for å svare på spørsmålet; Ja, banken kan i prinsippet kreve tvangssalg av boligen din hvis du ikke betaler det usikrede forbrukslånet, men i praksis er det høyst usannsynlig at det vil skje.

Mer om usikrede lån
billigeforbrukslån.no/lan-pa-dagen/