Husløse spaniere i Bergen

En historie om den erværdige Hansastaden Bergen som nå er blitt innvadert av hundrevis av spaniere og andre trengende EU borgere, folk som har fått falske opplysninger om at i Norge, og særlig i Bergen, er det flust med jobber!

TEKST:K.J.HERMANRUD

Jo, det er nok riktig at det er behov for folk og at det er et stort antall ledige stillinger,men ifølge arbeidskontoret er storparten av spanierne som kommer, ukvalifiserte med dårlige, eller ingen engelsk-kunnskaper. En god del av dem kommer fra hotell- og restaurantbransjen eller byggebransjen. Ikke det beste utgangspunkt, men når vi ser på situasjonen her i Spania med stadige nedskjæringer, høyere arbeidsledighet og triste framtidsutsikter, ja, da kan vi skjønne at mange drar utenlands.

Trenger du leiebil? Garantert billigst

“EL PAIS” hadde 15.febr. en stor reportasje om de mange spaniere som har landet i Bergen. Til denne artikkelen har vi benyttet litt av dette stoffet, pluss tatt kontakt med flere instanser i Bergen, – både offentlige kontorer og hjelpeorganisasjoner som prøver å skaffe mat, klær og husly til spanierne på gata. Bergen, en by på rundt 260.000. innbyggere, og Norges nummer 2, har ikke hatt slike tilstander før. Vinterstid er ikke noen god tid å gå rundt husløs og flere spaniere har forfrosset hender og føtter ute på gata. .

En av disse, tobarnsfaren Gonzalo Marina fra Madrid, ble slått stort opp i dagspressen. Han var helt forfrossen etter lenge å ha gått gatelangs i Bergen uten et sted å bo. Tilslutt ble han plukket opp og sendt på sykehus med frostskader! Ifølge “Vårt Land” jobber nå Bergen kommune for å få statlig støtte til et senter hvor jobbsøkere fra EU-land han henvende seg og få råd og veiledning. Problemet, sier Juan Criales som kom til Norge som politisk flyktning for 30 år siden og jobber på arbeidskontoret i Bergen, er at de fleste spanierne som kommer verken snakker engelsk eller norsk. De er heller ikke særlig utdannet. Da blir det tøfft, sier han.

Ved Caritas forklarer de at det er de, sammen med Røde Kors, Frelsesarmeen og et antall private hjelpeorgan isasjonener som er med på å holde disse uheldige menneskene i live. Caritas senteret skal bidra til at man på en rask og best mulig måte skal kunne orientere seg om sine muligheter. Det overordnede mål er at innvandrere skal finne fram og bli inkludert i det norske samfunnet. Etter fem måneders virksomhet kommer det nå opp til 40 besøkende hver dag. Den spansktalende gruppen utgjør om lag 40%, og kjønnsfordelingen er 15% kvinner og 85% menn.

Et av de viktigste sentrene som er med å hjelpe disse strandete EU borgerne er Robin Hood midt i Bergen. Opprinnelig var dette et sted for nordmenn hvor de kunne komme inn, varme seg og få litt billig mat. Men i dag er det mest utlendinger som kommer. Ifølge lederen for Robin Hood, Marcos Amano så dropper fra 60 til 120 mennesker innom senteret hver dag og halvparten er spaniere. Først kom det menn, men nå kommer det hele familier. De fleste finner ingen jobb fordi de ikke snakker annet enn spansk.

“Staten har ingen plikt til å gi disse frivillig ankomne menneskene noen form for hjelp”, sier en ansatt ved sosialdept, som ønsker å være anonym. “Mange av spanierne som kommer hit nå har fått et falskt bilde av Norge. De hører om våre sosiale goder og de ser TV program som ESPANOLES EN EL MUNDO og så kommer de hit med dette bildet. Det er virkelig en tragedie. Vi har ikke opplevd en slik situasjon før! At unge, ofte velutdannede, mennesker står der hjelpeløse på gata, uten jobb, uten penger og ofte uten språk! Her har regjeringen et ansvar og det haster med å gjøre noe,” sier NN i sosialdept.

Denne artikkelen er tidligere publisert i magasinet Aktuelt Spania i 2012.


Leave a Reply

Your email address will not be published.