Husløse på grunn av arbeidsledighet i Spania

45% av de som mistet sine boliger i 2012, havnet i denne situasjonen på grunn av arbeidsløshet, viser tall fra spansk statistisk sentralbyrå. 22.938 personer har i løpet av 2012 fått hjelp ved sentre for hjemløse. 31,9% av disse har vært husløse mindre enn ett år, 23,6% mellom ett og tre år, og 44,5% mer enn tre år.

Tekst: Bente Puig

57,7% av personene uten egen bolig er under 45 år, og halvparten har små barn. 77,8% av de forespurte opplyser at de ikke har jobb. 52,1% hevder å være jobbsøkende, mens 38% har vært jobbsøkende i ett til tre år og 17% mer enn tre år.

60,3% har videregående utdannelse, 22,2% grunnskole og 11,8% høyere utdannelse. 54,2% er spanjoler, og 45,8% er utlendinger. Blant utlendingene er det afrikanerne som topper listen med 56,6%, etterfulgt av europeere med 22,3% og amerikanere med 15,2%. 57,8% av husløse utlendinger har oppholdt seg i Spania i mer enn fem år.

Trenger du leiebil? Garantert billigst

Regionen som kommer dårligst ut er Cataluña der 21,3% av de husløse bor, etterfulgt av Madrid (15,4%) og Andalucía (13,1%). De som har minst andel av husløse er Rioja (0,5%), Cantabria (1,1%) og Navarra (1,4%).

Hovedinntektskilden til de husløse er offentlige ytelser som arbeidsledighetstrygd og pensjoner, dette gjelder for 32% av de husløse. 9,5% lever av tigging, 8,3% av hjelp fra venner og 7,5% av hjelp fra hjelpeorganisasjoner.

Det heter at med fattigdommen øker kriminaliteten. Hele 51% av de husløse har vært utsatt for vold, ran, trusler og fornærmelser. 44,7% har også blitt arrestert og fått bot en eller annen gang. Av disse var 55,2% spanske borgere.

Tallene er basert på spørreundersøkelser av husløse over 18 år som bruker suppekjøkken og overnattingstilbud i byer med mer enn 20 000 innbyggere. Fra januar til september 2012 utstedte det spanske rettssystemet 49 702 utkastelserordrer i Spania, 15,9% flere enn samme periode i 2011.


Leave a Reply

Your email address will not be published.