Holistisk – Hva er det?

Vi vet at solen vil stå opp i morgen, at blomstene vil springe ut om våren, og at vi vil fortsette å puste de neste fem minuttene. Disse tingene er livets åpenbaringer. Livet er tilstede i alt. Vi kaller dette energi, kinesere kaller det ch`i.

TEKST: MARIT KOP Holistisk helseterapeut

Energi er ukjent i vestlig medisin. Det er et uttrykk for kroppens levende energi. Den holder blodet i sirkulasjon, varmer kroppen og bekjemper sykdom for å holde kroppen vår i harmoni. Energien flyter gjennom visse kanaler, meridianer eller energibaner. Og danner et nettverk i hele kroppen som binder sammen alle deler og funksjoner slik at de arbeider som en enhet.

Trenger du leiebil? Garantert billigst

Det er 14 hovedenergibaner. Hver av disse hører sammen med et indre organ og har navn etter dette organet. De følger en bestemt bane i kroppen. Når en person er i balanse, betyr det at personen er frisk. Da beveger energien seg uhindret gjennom energibanene. Personen er da i en harmonisk tilstand. Hvis derimot energistrømmen kommer i ubalanse, dvs. blir blokkert, er for svak eller for sterk, oppstår det en uharmoni i kroppens tilstand, som til slutt viser seg som sykdom. Virkelig syke blir vi når kroppens selvhelbredende evne blir svekket. Det kan skyldes arv, psykiske eller fysiske påkjenninger, som gjør at energien i energibanene blir blokkert, slått ut eller punktert. Hvis vi manipulerer energi over lengre
tid, klumper denne energien seg sammen på et sted i bindevev, muskulatur eller organer osv.

Den blir til materie. For å få mer energi i kroppen må vi nøytralisere denne materien. Energien kommer inn i kroppen gjennom chakraene. Chakra er et ord for »hjul» i sanskrit. Ikke bare et hjul, men også hva et hjul gjør. Et hjul bærer og beveger seg rundt og framover. Strøm i vann beveger seg hardt og fort rundt, i retning med klokken. Energien i et chakra strømmer akkurat på samme måte, som et hjul.

Når vi er i harmoni kommer energien inn i kroppen via chakraene, og strømmer gjennom alle med klokken. Hvis en eller flere chakraer ikke strømmer med klokken, så står energien der stille og vi går ikke framover. Vi får ikke energi i kroppen eller veldig lite, og vi kommer i ubalanse. Hvis energien begynner å strømme mot klokken i et chakra, blir vi syke, da er energien blokkert.

Vi har syv hovedchakra. Hvert chakra har sin funksjon, og er knyttet til en eller flere energibaner. Hvert chakra har også en endokrin kjertel. De endokrine kjertlene danner hormoner som skilles ut direkte i blodet. Når mennesker er i uharmoni kan kinesiologi være til hjelp for å finne ut hvilke energibaner som er i ubalanse ved hjelp av en muskeltest. Kinesiologi er læren om bevegelse. Alle idrettslærere på norske lærerhøyskolen lærer om kinesiologi. Bevegelse og muskelfunksjon er avhengig av at det strømmer energi i kroppen.

Ingen energi, ingen bevegelse. Man tester hva energien i kroppen din trenger med kinesiologi, for å få den selvhelbredende evne til å virke igjen. For eksempel, hvis vi har et menneske med hodepine, kan det være flere forskjellige årsaker og flere energibaner som ikke er i balanse. Kinesiologi forteller kan fortelle hvilke. Dog er det ikke kinesiologen som helbreder, det er kroppen selv som gjør
helbredelsesprosessen med hjelp av forskjellige hjelpemidler. Vi finner ut med kinesiologi hvilke hjelpemidler det kan være. (akupunktur, hømeopati, kopping, medisiner, spesialist, kosttilskudd, tankefeltterapi, etc…)

Det hele handler om hvordan vi kan nøytralisere negative energier, frigjøre blokkert energi, og styrke energi i kroppen, tankene og sinnet. Først og fremst må man godta at man ikke bare er en kropp. Man er bygget opp av vev , blod og muskler, men også av energi med energibaner. Vi lever. Vi har en kropp. Vi har tanker. Vi har en sjel. Vi lever fordi vi har energi. Tankene er energi. Når energi flyter, flyter også tankene. Når tankene ikke flyter har vi for lite energi, blokkert energi eller negativ energi. Tankene som ikke flyter, setter seg fast i kroppen og blir materie. Vi bruker for mye energi til å tenke på hvordan vi
skal løse problemer. Vi har et potensial til 100% energi i kroppen.

Når en eggcelle og en sædcelle kommer sammen, kommer også energien fra far og mor sammen og det skapes et menneske. Derfor kan barn fra samme foreldre være så forskjellige. Energien i unnfangelsen til første barn er annerledes enn energien i unnfangelsen til det andre barnet. For eksempel, det første barnet er født. To år senere, døde bestemor, og det er en påkjenning for mor. Den hendelse går ut over 4e chakra, lunge- og energibane, det vil si sorg. Vi får betydelig mindre energi i lungene og lungeenergibanen i forbindelse med sorgreaksjonen.

Ved unnfangelsen til det neste barnet under disse omstendighetene, få barnet mindre energi i 4. chakra, så lungene blir svakere. Det andre barnet er ikke så sterkt i 4. chakra som det førstebarnet. Vi kan opprette svake punkter i energien i slike omstendigheter også når barnet er født. Et gjennomsnittlig menneske har som regel seksti prosent ren energi til rådighet. Vi fikk kroppen for å skape 100% energi.

I vårt energisystem finnes det ”regler” som man må følge for å få mest mulig energi i kropp og sinn. Alle vet reglene i trafikken. Man skal stoppe for et rødt trafikklys. Man kjører igjen når lyset viser grønt. Dette er trafikkreglene. Alle vet at hvis vi kjører på rødt lys, kan en ulykke oppstå. En kropp er sammenlignbart med en dieselmotor. Man bør sjekke kroppen hele tiden, akkurat som en bil. Motoren
trenger olje. Kroppen vår trenger også olje. Ikke bare utvendig, også innvendig. Ellers ruster vi fast. Når vi har vann i diesel, stopper motoren opp. Når vi har for mye vann i leveren eller lungene stopper også vårt system opp. Det stopper ikke helt opp med det samme. Derfor skal vi stadig rense og kontrollere kroppen.

Akkurat som vi gjør med bilen. Ikke bare utvendig, men også innvendig. Også når det gjelder den biologiske klokken som regulerer døgnets rytme finnes det regler. Det endokrine system sender sine signaler, hormonene, med blodet til alle deler av kroppen. Hvis man gjør en helbredelse i kroppen, får det endokrine systemet et nytt signal, men det tar et døgn før hele kroppen forstår helbredelsen. Kroppen må gå gjennom den balansering av alle energibanene som skjer i løpet av et døgn for at helbredelsen skal bli integrert i hele kroppen.
Leave a Reply

Your email address will not be published.