Hjerteklaffeil hos hunder

En ganske vanlig skavank hos hunder er hjertefeil, som regel i form av feil på hjerteklaffen på venstre side.

Hjertet består av to halvdeler, en venstre og en høyre halvdel. Hver halvdel har to kammer, forkammeret og hjertekammeret. Mellom hvert for- og hjertekammer ligger en hjerteklaff som en slags tilbakeløpsventil som sørger for at blodet kun kan strømme i én retning. I hver halvdel finner man også hjerteklaffer mellom hjertekamrene og de store pulsårene, hvor de har samme funksjon. Hvis venstre hjertehalvdels klaffer svikter, kan man utvikle venstresidig hjertesvikt som vil vise seg ved væskeopphopning i lungene. Sykdommer i høyre hjertehalvdels klaffer er derimot sjeldne.

Trenger du leiebil? Garantert billigst

Hjerteklaff-feil kan inndeles i forsnevrede klaffer, utette klaffer eller en kombinasjon av disse. Hjerteklaff-feil kan ha forskjellige årsaker: De kan være medfødt, oppstå som følge av kraftig åreforkalkning eller p.g.a. en blodpropp i hjertet som har skadet en del av hjertets muskulatur. Andre årsaker er bakterier eller som resultat av giktfeber. Mange opplever også at problemet oppstår på bakgrunn av hjerteforstørrelse. Selv om hjertemuskelen kan vokse i visse situasjoner, kan ikke klaffene vokse, og derfor kan de enkelte flikene få problemer med å nå sammen og lukke tett. Dermed blir ikke alt blodet pumpet ut, slik at noe blir liggende igjen i hjertet.

Større hjerteklaff-feil kan også i lang tid være symptomløse, selv om de belaster hjertet. Ved stigende belastning kan man etter hvert utvikle hjertesvikt. Betydelig hjerteklaff-feil kan behandles kirurgisk, enten ved å sette inn en kunstig hjerteklaff, eller reparere den syke klaffen. Hvis man ikke kan tilby kirurgisk behandling, kan medisinsk behandling redusere begynnende symptomer på hjertesvikt. Legen kan prøve å finne den utløsende årsak til hjerteklaff-feilen, for eksempel bakteriell infeksjon. Legen kan også henvise til sykehuset for ytterligere undersøkelser og evt. behandling. Midler mot dårlig hjertefunksjon som får hjertet til å arbeide mer effektivt er blodfortynnende ASA-preparater, vitamin K-antagonister og nitratpreparater som får blodkarene til å utvide seg.


Denne artikkelen har tidligere blitt publisert i Aktuelt Spania 2012
Leave a Reply

Your email address will not be published.