Historisk bygning revet i Alfaz del Pi

Som en del av byfornyingsprosjektet i Alfaz del pi kommune er det over hundre år gamle huset ved siden av rådhuset i Alfaz del pi revet.

Tekst: Bente Puig

Huset var byens aller første pensjonat, og tilhørte opprinnelig foreldrene til Francisco Devesa Devesa, far til Concha Devesa (bedre kjent som Doña Conchín), som arvet huset etter sin mor Ángela Devesa Soler. Oldeforeldrene til Doña Conchín startet Alfazs aller første pensjonat i dette bygget.

Da foreldrene til dagens eier, Concha Devesa, giftet seg i 1932 ble pensjonatet gjort om til to boliger. I 1952 kjøpte de opp nabotomten fra Soler Mayor familien i Polop, og laget kjøkkenhage. Før rivingen nå i juni var bygningen i elendig forfatning. Concha Devesa har donert alt innbo og løsøre til kommunen. Planene med tomten er å lage en park og en bilfri sone.

Leave a Reply

Your email address will not be published.