Hever aldersgrensen for giftemål i Spania

Aldersgrensen for giftemål ble nylig forhøyet i Spania fra 14 til 16 år. Reformen inngår i en omfattende plan for å beskytte barn mot misbruk og seksuell utnytting. “Selv om minimums alder for å inngå ekteskap i Spania er 18 år, har loven gitt rom for inngåelse av ekteskap så tidlig som ved 14 års alder i spesielle tilfeller.

Tekst: Bente Puig

Vi har økt denne lavalderen til 16 år, uttaler sosialminister Ana Mato. Neste tiltak i arbeidet mot misbruk av barn, vil være å øke den seksuelle lavalderen som i dag er 13 år. Her samarbeider den spanske regjeringen med de andre politiske partiene og organisasjoner som arbeider for barns rettigheter, for sammen å ta stilling til hvor lavalderen skal legges. Den spanske avdelingen for FNs barnefond UNICEF er positive til de nye lovendringene.

Leave a Reply

Your email address will not be published.