Henning i banken

Bankene i vårt område har og har hatt en del norske medarbeidere gjennom årene. Nå er en rekke filialer lagt ned, noe som fører til større arbeidspress på de som er igjen. Men Henning Marczynski i Sabadell, tidligere Solbank, er “still going strong”.

Tekst: Tom Bjørnø

Henning, en ekte telemarking, har hele 14 år bak seg i Spania. Han tok sin skolegang i Spania, og kan nok regnes som en av de mest spanske nordmenn på Costa Blanca, sin unge alder til tross. Han har slått seg ned i Polop de Marina, der han finner ro til å dyrke en av sine favoritt- aktiviteter, som kunstmaler. Han har også vært med på flere musikaler og teateroppsetninger, der han har vist sitt sangtalent og er i det hele tatt en svært omgjengelig og sosialt aktiv person.

Etter en stressende uke i banken, blir gjerne campingvognen koplet til hengerfestet fredag ettermiddag, klar for nye utflukter. Henning anbefaler Javea som sitt favoritt campingmål. Vi ønsker å ta “tempen” lokalt på hva som skjer innenfor banksektoren i en situasjon som Henning karakteriserer som “kanskje den verste krisen på 100 år”. Om situasjonen ikke er så ille enda, kan den fort bli det, med en arbeidsledighet i Spania som stadig rykker nærmere 30 prosent.

Henning forteller at det er stor forskjell på banker, som Sabadell og det som ofte blir betegnet som sparekasser. En bank kan tjene penger og har vært langt mer kritisk til lånesøknader enn sparebankene. I dag ser vi resultatet. Mens sparebankene sliter, klarer forretningsbankene seg mye bedre. Først ble CAM-bank nullet ut og senere kjøpt opp av nettopp Sabadell.

En rekke andre sparebanker har slått seg sammen til “Bankia”, der Staten måtte tre støttene til for kort tid siden, ved å omgjøre gjeld til aksjer, det man på godt norsk kaller delnasjonalisering. Noen av Bankias kunder reagerte panisk på nyheten og løp til banken og tok ut sine penger. Henning beroliger disse kundene og sier de bør føle seg tryggere nå enn før. Med 45 prosent av aksjene, står Staten som en garantist for at banken ikke går over ende. Og det kan de trenge, for 25. mai gikk alarmen på nytt, da det ble klart at Bankia trenger mer penger, og det raskt. Ifølge spanske medier kan Bankia komme til å be den spanske staten om opptil 20 milliarder euro i støtte. Arbeidsledige bankkunder reagerer forskjellig på tilstander der de ikke er stand til å håndtere sine huslån. Mange spanjoler er pragmatiske og flytter sammen i større enheter for å spare utgifter.

Henning er imidlertid litt skuffet over mange utlendinger som tar den letteste veien og flytter tilbake til hjemlandet. For det er mulig å gjøre noen grep dersom man virkelig er interessert i å overleve. Først og fremst må man få til en avtale med banken. For det andre kan man leie bort deler av boligen, eller hele, dersom man velger et billigere sted selv, eller flytter tilbake til hjemlandet. Vi bor nå tross alt i et svært attraktivt ferieområde, og utleie er en god mulighet til å skaffe ekstra midler.

Hvordan skal vi europeere komme oss ut av den krisen vi nå er inne i? For å få hjulene i sving igjen, må det skapes flere arbeidsplasser. Dersom Henning var statsminister i Spania, ville han satset mer på stimuleringstiltak. Skattelette og subsidier til støtte for arbeidsgivere som våget å ansette folk. Sparing og innstramninger gir motsatt resultat og enda flere arbeidsledige. Dessuten må vi bli flinkere til å kjøpe europeiske varer, selv om de koster noen euro mer enn østenproduserte varer. Vi oversvømmes med varer, mye av det helt unyttig. I stedet for å gjøre land i det fjerne Østen rikere, bør vi tenke europeisk og på den måten bidra til å få aktiviteten opp og ledigheten ned.

Om et år er trolig banklandskapet i Spania en del annerledes enn i dag. Enda flere filialer og avdelinger vil bli borte. Bankansatte føler neppe at de har verdens tryggeste arbeidsplass. For nordmenn og andre i Alfaz og Albir, som nærmest føler seg avhengig av Hennings råd og hjelp, må vi bare krysse fingrene. For vi har ikke tall på alle de gangene vi har hørt utrykket “Henning i Solbanken”. Og det er bare positivt.Denne artikkelen er tidligere publisert av magasinet Aktuelt Spania i 2012.

Leave a Reply

Your email address will not be published.