Helseblikk på Europa

Det årlige magasinet fra OECD “Health at a glance” har sammenlignet helsetilstandene i de europeiske landene. For første gang siden 1975 ble det i perioden 2009 til 2010 registrert en nedgang i helseutgiftene i Europa.

Tekst: Bente Puig

Gjennomsnitts reduksjon i EU var 0,6%, hvor Irland hadde den største reduksjonen med 7,9%. I de fleste europeiske land er det forventet en eldrebølge de neste ti årene, noe som gir flere demente, flere krefttilfeller og flere hjerteinfarkt. Spørmålet er da om større behov og mindre penger vil gå utover kvaliteten på helsetilbudet.

Trenger du leiebil? Garantert billigst

Foreløpig ligger Norge godt an, og topper rankingen når det gjelder overlevelsesfrekvens etter hjerteinfarkt og hjerneslag. Statistikken fra OECD viser også at det offentlige står for det meste av betalingen for helsetjenester i Europa. I Norge utgjør pasientenes egenandel av helsekostnadene 14%, mens gjennomsnittet for EU er 21% med Hellas og Kypros som topper statistikken med henholdsvis 38 og 49%.
Leave a Reply

Your email address will not be published.