Helse nytt

Forskere ved det nasjonale helseinstituttet i Taiwan har studert 416 000 mennesker gjennom 13 år, og kommet frem til at moderat trening som rask gange forlenger livet. Dette gjelder uansett kjønn og alder. Et kvarters moderat trening hver dag kan forlenge livet med tre år sett i forhold til de som lever et sedat liv. Vi vet fra før at daglig mosjon reduserer risikoen for kreft med 10 prosent.

Tekst: Bente Puig

Chili mot bilringer
I American Journal of Clinical Nutrition kan vi lese at chili skal være spesielt effektivt mot bilringene. Amerikanske forskere mener at stoffet capsaisin, som finnes i chili, øker forbrenningen av magefett. Det ble utført en studie på 80 personer. Halvparten fi kk capsaicintilskudd, og den andre halvparten fikk placebo i en tolv ukers periode. Målingen før og etter viste at de som hadde fått capsaicin ble synlig slankere over magen enn de som fikk placebo. Chili er den eneste kilden til capsaicin, og for at den skal ha ønsket effekt må det spises store mengder chili.

Trenger du leiebil? Garantert billigst

Mindre risiko for demens om du er språkmektig.
En undersøkelse publisert i “Trends in Cognitive Sciences” viser at de som snakker mer enn ett språk har bedre mental helse. Tidligere studier viser at flerspråklige barn har en forbedret kognitiv utvikling enn de som bare snakker ett språk. Denne siste studien gikk ut på å se hvilken virkning språkkunnskaper har på demens. Å være tospråklig stimulerer mental og fysisk aktivitet hos alle mennesker, og voksne som lider av demens ser ut til å ha svært god effekt av akkurat dette. Utviklingen av demens opptrer på et senere stadium i livet hos to eller flerspråklige.

Safran mot hjerteinfarkt
Forskere ved Chiang Mai universitetet i Thailand hevder at safran reduserer risikoen for hjerteinfarkt hos pasienter som har gjennomgått en bypassoperasjon. Det er curcumina- stoffet i safranen som skal ha den gode effekten på hjertesyke. Under en bypassoperasjon kan hjertemuskelen bli skadet på grunn av mangel på blodsirkulasjon, og et infarkt kan oppstå i ettertid. 121 pasienter deltok i undersøkelsen. Alle gjennomgikk en bypass i perioden 2009 til 2011. Halvparten tok curcumina- kapsler på ett gram, fire ganger om dagen i tre dager før operasjonen og i fem dager etter operasjonen. Resten av gruppen fikk placebo. I postoperativ periode, mens de ennå var på sykehuset, fikk 13% av gruppen som tok curcumina hjerteinfarkt, mot hele 30% i den gruppen som fikk placebo. Forskerne konkluderte med at risikoen for hjerteinfarkt reduseres med 65% ved bruk av curcumina. De mener det er det høye innholdet av antioksydanter og antiinflammtoriske virkningsstoffer som har den gode effekten.
Leave a Reply

Your email address will not be published.