Helse nytt

Hittil i år har 6798 per¬soner meldt seg som benmargsdonor ved REDMO (Registro Es¬pañol de Donantes de Médula Ósea), et reg¬ister underliggende Det Nasjonale Organdonor Insituttet ONT. Dette er over dobbelt så mange som i fjor da 3015 per¬soner meldte seg. Direk¬tør ved REDMO, Rafael Matesanz, spår at ved utgangen av året vil reg¬isteret har totalt mellom 11 000 og 12 000 ben¬margsdonorer.

Tekst: Bente Puig

Målet er å få totalt 200 000 donorer de neste fire årene ved å gå aktivt ut med opplys¬ningskampanjer. Spansk helsevesen gjorde tils¬varende kampanjer for å få stamcelledonorer, da i hovedsak fra navlestren¬gen. Målet er å ha totalt 60 000 donorer i løpet av 2015. Hittil finnes det 55 000 donorer, og Spania er dermed ledende i Europa når det gjelder bloddonas¬joner fra navlestreng.

Benmargsdonasjon er fundamentalt for pasien¬ter med leukemi og andre hemopatier, da kun 1 av 4 leukemipasienter har en familiær med kompati¬bel benmarg. Det vil si at 3 av 4 trenger donorer via REDMO. I mer enn 80% av tilfellene finner REDMO en kompatibel donor til voksne, og 95% til barn. I de tilfellene de ikke finner kompatibel do¬nor, søker de på verden¬sregisteret der det finnes 19,7 milliarder benmargs¬donorer og 500 000 stam¬celledonorer.


Barn med briller mindre aktive
75% av barn med briller gjør mindre sportslige aktiviteter i frykt for å ødelegge brillene, heter det i en studie utført ved Europeisk Universitet i Madrid, og 86% av de som utøver sport gjør det uten briller med anstrengte øyne som re¬sultat. Direktør ved Clínica Coro, Milagros Ra¬mos, hevder at de sportsgrenene som er minst kompatibelt med briller og kontaktlinser er vin¬stersport, vannsport og sportgrener som krever konstant bevegelse.

Mange tyr til kontaktlinser ved vintersport, men tørr fjelluft fører til tørrhet i øynene ved bruk av linser. Bruker man linser i vann, opplever man samme tørrhet da linsene trekker til seg kloret og rensestoffet i vannet. Dette kan føre til smertefull betennelse. Ramos anbefaler laserkirurgi som en løsning. Operas¬jonen tar 14 minutter og rekonvalesensen er 24 til 48 timer.


En av fem får lus
En av fem barn blir smittet av lus i løpet av et skoleår, advarer spanske helsemyndigheter som ber foreldre sjekke barnas hår med jenvne mellomrom, spesielt ved begynnelsen av skoleåret. – Det er ved skolestart det er aller mest lus fordi mange barn har blitt smittet i lø¬pet av sommeren, og fordi det er større fysisk kontakt ved skolestart, sier doktor Paula Agu¬ilera ved dermatologisk avdeling ved Hospital Clinic i Barcelona.

Forekomsten er størst i al¬deren 3 til 11 år. Jentene er mer utsatt en gut¬tene fordi de ofte har langt hår. Ved mistanke om lusinfeksjon, skal skolen underrettes og barnt bør behandles med egnet lusemiddel som fås kjøpt på apoteket. Det er ingen grunn til å holde barnet hjemme, eller at det ikke kan leke med de andre barna. Lus er helt normalt i spanske skoler.


Omega-3 mot aldring
Studier ved universitetet i Aberdeen (Skottland) viser at noen omega-3 fett¬syrer bremser aldringen. 14 kvinner over 65 år deltok i undersøkelsen. De ble delt i to gruppen. Begge gruppene utførte fysisk trening over 12 uker. Den ene gruppen fikk omega-3 fettsyrer, den andre tok olivenolje.

Resultatet viste at de kvinnene som brukte omega-3 olje, hadde nesten dobbelt så mye muskelmasse som de som brukte olivenolje. I aldringsprosessen, reduseres muskelmas¬sen med 0,5 til 2 prosent hvert år. Dette kalles sarcopenia. Dette forårsaker svakhet og bevegelsesproblemer hos eldre. Tall fra USA viser at 25 prosent av befolkningen mellom 50 og 70 år har sarcopenia. Hos de over 80 er prosentandelen over 50.

Menn tyr til Botox
Det er ikke bare kvinner som bruker Botox. Stadig flere menn tyr også til dette mirakel¬produktet som sprøytes inn for å slette rynker og fine linjer. Den mest vanlige behandlingen med Botox for menn er dog ikke relatert til
rynker og aldring, men til svette under armene. Andelen kvinner og menn som gjør denne type svettebehandling er omlag 50-50. Gjennoms¬nittsalderen på pasientene som utfører rynkebe¬handling er 30 år. Effekten kan ses etter 48 til 72 timer., og varer i 5 til 6 måneder
Leave a Reply

Your email address will not be published.