Helse nytt

Forskere ved Harvard universitetet i USA mener at de som har en positiv og optimistisk innstilling til livet, har 50% mindre risiko for å få hjerte- og karsykdommer enn sine pessimistiske medborgere.
Dette uavhengig av alder, økonomi, tobakksrøyk og kroppsvekt.

Tekst: Bente Puig

Forskerne gikk gjennom 200 publiserte studier om optimisme og fant ut at optimister hadde bedre almentilstand og redusert risiko for hjertekarsykdommer, høyt blodtrykk og kolesterol. Mange studier har opp gjennom tidene bekreftet at stress, depresjon, angst og sinne øker risikoen for hjerteog karsykdommer, men ingen har noengang publisert effektene av det motsatte, nemlig optimisme.

Trenger du leiebil? Garantert billigst

2 millioner kvinner smittet
I Spania er rundt 2 millioner kvinner smittet av Papiloma-viruset, noe som tilsvarer 14% av den kvinnelige befolkningen. Det er en stadig større smitteøkning blant unge kvinner under 25 år. 29% av de smittede er i alderen 18 til 25 år.

Årsaken til økningen blant unge skal være ungdommens stadig tidligere seksuelle debut og dermed flere seksualpartnere. Gjennomsnittsalderen for seksuell debut blant spanske kvinner er i dag 16,9 år. For kvinner som i dag er 56 til 65 år, var gjennomsnitts debutalder 22,7 år. Dette viser resultatet av en fersk undersøkelse utført ved onkologisk institutt i Cataluña. Studien omfattet 3 200 kvinner i alderen 18 til 65 år, og 84% av smittetilfellene var i faresonen for å utvikle kreft.

Undersøkelsen viser at Papiloma- viruset er mer utbredt enn tidligere antatt, og forskerne mener det derfor er svært viktig med Papiloma-vaksine blant unge kvinner/jenter. Papilomaviruset er tilstede ved 80% av tilfeller av livmorhalskreft og i 40% av tilfellene av kreft i penis og vulva.


Trim på resept
Overvekt er et stadig økende problem blant den spanske befolkningen. Foreningen for fedmeforskning La Sociedad Española para el Estudio de la Obesidad (SEEDO) mener at treningsstudioer bør anses som forebyggende medisin, og dermed bør reseptlegges.

Per i dag går hele 8% av helsebudsjettet til å behandle fedme og fedmerelaterte problemer. SEEDO mener at reseptbelagt trim ville redusere kostnadene i helse-Spania.
Leave a Reply

Your email address will not be published.