Helse – Ny kompetanseheving på Fysiakos

Miriam Kristiansen har som et klart mål å tilpasse sine tilbud til klientene slik de selv vil ha dem. Derfor er hun konsekvent på kursing av sine medarbeidere. I januar ble det derfor arrangert kurs i “Fysikalsk Lymfeødembehandling”.

Tekst: Miriam Kristiansen

De fleste pasienter med lymfødem trenger behandling for å redusere ødemet, lindre plager, bedre funksjonen og forebygge komplikasjoner. Forskjellige kirurgiske inngrep har vært prøvet, men langtidsresultatene har som regel vært dårlige. Medikamentell behandling har lite for seg.Komplett Fysikalsk Lymfødembehandling er effektiv og også skånsom. Den eliminerer ikke årsakene, men reduserer ødemet og gir pasientene bedre mulighet for å fungere i hverdagen. Komplett Fysikalsk Lymfødembehandling består i manuell lymfedrenasje (60-90 min, hudpleie, bandasjering og øvelser, samt tilmåling/tilpassing av kompresjonsstrømpe. Behandlingen består av to faser. A: Intensivbehandling med daglig behandling til maksimal reduksjonen av hevelsen oppnås. På kurset ble det påvist hvordan bandasjering reduserte hevelse nesten ned til normalt nivå i løpet av kort tid. Denne fasen avsluttes med tilmåling og tilpassing av kompresjonsstrømpe.

Fase B er vedlikehold.
Lymfødem er nemlig en kronisk sykdomstilstand som krever jevnlig vedlikeholds-behandling der man forsøker å redusere lymfødemet ytterligere, eller i det minste holde det i sjakk. I denne fasen trenger man vanligvis 2-4 behandlinger måneden. På Fysiakos har nå en stor del av medarbeiderne blitt kurset i hvordan man behandler sykdommen. Man skal være klar over at ventetidene i Norge er lange på denne type behandling, fordi behovet er langt større enn tilbudet. Da er det godt å vite, for de som trenger det, at slik behandling kan man få av norske fysioterapeuter i Spania. Bak opplæringen denne gangen sto Martine Holwech og Kari Hertzberg fra Dybvad Fysioterapi i Oslo.

Trenger du leiebil? Garantert billigst

Her er noen gode råd for deg som har vært uheldig å få denne plagen:
-Unngå ekstreme temperaturer, høye som lave.
– Unngå å bli solbrent.
– Unngå skader – bruk hansker og nødvendig vernemidler ved arbeide.
– Unngå insektsstikk – bruk midler
– Ikke gå barbeint.
– Sår og rifter må renses godt, søk lege ved bakteriell infeksjon.
– Bruk lite salt i maten
– Plasser ekstremiteten høyt om natten
– Unngå hard massasje
– Unngå injeksjoner, akupunktur eller blodtrykksmåling på den siden du har lymfeødem.


Denne artikkelen er tidligere publisert i magasinet Aktuelt Spania nr.1 2013


Leave a Reply

Your email address will not be published.