Helse – Lepra er utbredt også i Spania

Lepra (spedalskhet) er noe de fleste forbinder med middelalderen og u-land, men sykdommen finnes også i Spania.

Tekst: Bente Puig

Hvert år avsløres 20 nye tilfeller av lepra i landet. Det er størst forekomst i områdene Andalucía, Galicia og Levante. Årsaken til at smitten spres i Spania er fordi folk reiser mer til u-land enn tidligere, og tar med seg smitten hjem. 94% av alle tilfeller av lepra er i u-land. 58% av dem i India, der 127.295 nye tilfeller blir avslørt hvert år, etterfulgt av Brasil (15,5%) med 33.955 tilfeller og Indonesia (9%) med 20.023 nye tilfeller hvert år. De landene med størst smittefare er Bangladesh, Kongo, Nepal, Myanmar, Etiopia, Nigeria og Tanzania. Direktør og lege ved organisasjonen Fontilles, José Ramón Gómez, uttaler at de egentlige tallene nok er høyere fordi regjeringen i mange land presser helsevesenet til å kamuflere de reelle tallene.

Trenger du leiebil? Garantert billigst

Fontilles har satt i gang aksjonen og opplysningskampanjen «Lepra i India, de svakeste». Aksjonen er spesielt siktet på kvinnene som lider av sykdommen. – Bare det å være kvinne i India er i seg selv tøft. Oppdager man symptomer på lepra er skammen så stor at kvinnene skjuler dem for å ikke være en ytterligere belastning på familien. Når symptomene blir mere synlige blir kvinnene isolerte og ekskludert fra familien, og som regel får de ikke medisinsk tilsyn, og får de det så er det ofte for sent, sier José Ramón Gómez.
Leave a Reply

Your email address will not be published.