Helse – Infeksjon ved hofteprotese

En doktoravhandling laget av Håvard Dale, spesialist i ortopedisk kirurgi ved Haukeland Sykehus, viser at flere enn før får infeksjon etter hofteoperasjon.

Tekst: Bente Puig

Hvert år får i overkant av 11.000 nordmenn satt inn kunstig hofteledd, oftest som følge av slitasjegikt, leddgikt eller lårhalsbrudd. De aller fleste får mindre smerter og bedre funksjon etter operasjonen, men noen få pasienter får alvorlige komplikasjoner. En slik alvorlig komplikasjon er infeksjon rundt protesen. På nittitallet ble kun 1% reoperert på grunn av infeksjon. I dag er antallet tredoblet til tross for at det er satt inn mange forebyggende tiltak.

Trenger du leiebil? Garantert billigst

– Forklaringen kan være at bakteriene som gir infeksjon er blitt mer motstandsdyktige mot forebyggende tiltak, og at flere av pasientene som nå får proteser har sykdommer som øker risikoen for infeksjon. Noe av årsaken kan også være at legene har blitt flinkere til å påvise og rapportere infeksjoner, sier Dale i anledning en disputas ved sykehuset. Dales studie omfattet hofteprotese-pasienter som ble registrert i perioden 1987–2011. Resultatene er nedfelt i avhandlingen «Infection after primary hip arthroplasty; epidemiology, time trends and risk factors in data from National health registers».

Formålet med arbeidet var å kartlegge endringer i forekomsten av hofte-proteseinfeksjoner, hvilke pasienter som er mest utsatt, skille risikofaktorer og kartlegge tiltak som kan beskytte mot slike infeksjoner. Dale benyttet data fra Nasjonalt register for leddproteser, Nasjonalt hoftebruddregister, Norsk overvåkingssystem for antibiotikabruk og helsetjeneste-assosierte infeksjoner (NOIS), Norsk pasientregister og det Nordiske leddprotese-registeret (NARA).




Leave a Reply

Your email address will not be published.