Golf – krise i golf Norge også

Den nye røykeloven i Spania sier klartekst at det er forbudt å røyke i parker og idrettsanlegg. Det skal kanskje bli vanskelig å påstå at golfbaner ikke kommer under en sånn definisjon. Krise i golf-Norge, også

Tekst: Guillem

Under overskriften Golfbanene på Costa Blanca tjener ikke penger, tok vi for et par utgaver siden opp inntjeningen til banene her på Costa Blanca. En artikkel i www.golfsiden.no fi kk oss til sammenligne litt med området vårt her på Costa Blanca. Det er altså ikke bare her i vårt område man opplever krise når det gjelder inntjeningen til golfbanene; og vi klipper litt fra ovennevnte sider. I Norge i 2010 var det en håndfull golfanlegg/-klubber som gikk konkurs. En bane er blitt pløyd opp, Gran på Hadeland, og en bane har ligget fullstendig brakk, Kvitfjell i Gudbrandsdalen. Blir 2011 like ille? Det er en betydelig overkapasitet på golfanlegg i Norge som igjen fører til dårlig økonomi i klubber og anlegg.

Trenger du leiebil? Garantert billigst

En runde tar for lang tid
Hvilket man har tatt konsekvensen av i USA. En golfer som er i arbeid, kan i beste fall rekke en kort runde før solen går ned dersom man ikke får lov av familien til å spille på helgedager. I USA har man som sagt mange steder nå laget 6-hulls baner. Da kan man rekke en rask runde i lunsjpausen. Kjempepopulært. Så 9-hulls baner vil kanskje få sin rennesanse i vårt område også. 9-hull og lunsj for eksempel. Ikke dumt dét.

Høy gjeld
Akkurat som i Spania har mange golfbaner høy gjeld. Og når man er avhengig av green-fee spillere slik nesten alle baner i Spania er det, blir regnestykket meget enkelt. I Norge har man den situasjonen at det i realiteten er medlemmene som må betale – nå eller senere. En rekke klubber i Norge sliter med denne tyngende gjelden. Ikke mange tenker over at 1.000 medlemmer i en klubb som har eksempelvis 30 millioner kroner i gjeld i praksis skylder 30.000 kroner hver. Har denne klubben bare 500 medlemmer, blir gjelden 60.000 kroner på hver.

Enkel golføkonomi
Økonomien i en vanlig klubb av god standard kan forenklet skisseres på følgende måte: – Byggekost 50 millioner kroner – Driftskostnader pr år 10 millioner kroner. – Antall medlemmer 1.000 – 5% lånerente, gir en årlig rente på 2,5 millioner kroner. – Totale kostnader 12,5 millioner kroner. La oss si at klubben klarer å skaffe 2,5 millioner kroner i green- fee og sponsorinntekter. Da må medlemsavgiften dekke 10 millioner kroner. Det blir 10.000 kroner i årsavgift. Hverken mer eller mindre. En vanlig golfklubb kan ses på som et spleiselag. I USA fordeles kostnadene i private klubber svært ofte på medlemmene for hver sesong. Antall spilte runder kan ligge på rundt 20.000. Da koster det i gjennomsnitt 500 kroner å produsere en runde golf på en vanlig bane. På de beste banene koster med mer.

Dyrt?
Mange mener at årsavgifter på rundt 10.000 kroner i Norge, er alt for dyrt. Det spiller liten rolle at det i utlandet gjerne er mye dyrere å spille golf. Man betaler gladelig 1.000 kroner i green-fee nå man er på ferie under andre himmelstrøk!

Nå venter vi bare på at de som drifter banene her på Costa Blanca også skal lære seg å regne. Da vil vi garantert, få oppleve en økning i prisene på 50 til 100 %. Så de som har sikret seg aksjer i Club de Golf Don Cayo i Altea la Vieja, blir kanskje de som til slutt kommer best ut av det. Trenden i Norge har vært at en rekke golfspillere har meldt seg inn i såkalte postkasseklubber og betaler green-fee de få gangene i året som de spiller. Det kryr av slike klubber her på Costa Blanca også. Her kalles de for Golfing Societies. Noen av dem er riktig nok meldt in den spanske føderasjonen som golfklubber, men er like fullt postkasseklubber i det de per definisjon ikke har egne baner.

Regnestykket
Medlemskap i en postkasseklubb i Norge 500-1.000 kroner. – Fem-seks spilte runder i året til en greenfee på 3-400 kroner = et par tusen kroner. Til sammen 3.000 kroner. Det blir langt billigere enn 10.000 kroner i årsavgift for de som er i en slik situasjon.

Postkasseklubbdøden
Gjennom medlemskap i en sånn klubb, kan man altså slippe unna billigere enn medlemmene kan via en green-fee ordning som har sklidd helt ut. I utgangspunktet var green-fee ordningen ment som en ordning slik at medlemmene i en klubb skulle få mulighet til å spille på banen til andre medlemmer. Ordningen var ikke ment som en utspekulert måte å skaffe seg billig golf på slik situasjonen er blitt i dag. Altså en måte å snike seg unna de kostnadene som er forbundet med å drive en golfbane på normal klubb-basis i Norge.

Og døden over postkasse-Klubbene
I Sverige har dette blitt et betydelig problem og flere postkasseklubber er blitt bannlyst og noen postkasseklubb-medlemmer må betale mye høyere green-fee enn spillere fra de ”normale” klubbene”. Når vil vi få oppleve slikt her på kysten, mon tro?

Det er dette som i sterk grad har vært med på å ta livet av en del klubber, så vel som baner, og er i ferd med å ta livet av enda flere. En annen årsak til at mange golfklubber og golfbaner sliter, er at folk spiller mindre golf enn før. Det er en trend man ser også i andre land. 2011 kan komme til å bli brutalt for en del klubber. Så langt klippene fra www.golfsiden.no sammenlignet litt med tilstandene her på Costa Blanca.

Denne artikkelen er tidligere publisert i magasinet Aktuelt Spania i 2011.


Leave a Reply

Your email address will not be published.