Godt vann: Vannfiltre med kullfilter

Vannrenseanlegg og vannfiltre til privat husholdning finner du i alle prisklasser. Før du går til innkjøp av et vannrensesystem, bør du teste vannet. Det har liten hensikt å bruke en formue på rensefilter, dersom vannet er av en slik kvalitet at det er overflødig. Resultatet av analysen kan avgjøre hvor langt ned i pengepungen du skal grave.

Smaker vannet dårlig, men analysen viser at vannet ellers er av god kvalitet, ja så kjøp et enkelt kullfilter som tar vekk den dårlige smaken og eventuelt lukten. Da holder det med en enkelt kullfilter. 


I Spania mye klor i vannet

I Spania bruker man vanligvis så mye klor i vannet, at det er dødt for bakterier. At det skjer uhell med bakterieangrep, kan skje, her som i Norge. Men stort sett er det smak og lukt som gjør vannet lite fristende, ikke antall bakterier. Imidlertid fjerner ikke klor tungmetaller, humus og andre ulumskheter som kan være uheldig for helsen. Alt dette er viktig å få analysert.

Vannfiltre som renser alt er unødvendig

Konklusjonen må imidlertid være, at det å rense vannet for alle tenkelige stoffer, er i utgangspunktet unødvendig og bortkastede penger. Mange har sikkert opplevd å få slam og sand inn i vannkranene. Spesielt plagsomt er dette etter at vannverket har foretatt vedlikehold på ledningsnettet. Her kan man sette på et enkelt partikkelfilter på inntaket. Det kreves imidlertid en rørlegger for å montere filterhuset, men filter kan du enkelt bytte selv. Selv ble vi forskrekket hvor mye slam dette filteret samler opp.

Billige vannfilter løsninger

Dersom du går for en billig løsning, kan du velge et filter som du skrur rett på kranen. Det er imidlertid lite praktisk og kan føles i veien under praktisk arbeid på kjøkkenet. Disse filtrene tar det meste av smak, lukt, humus, sprøytemidler, løsemidler osv. Disse kan du kjøpe fra drøye 20 euro og oppover. Filterpatron må du bytte ganske ofte. Fordelen med disse er at det ikke er oppsamlingstanker, som kan gi grobunn for bakterievekst. "Med et godt drikkevannsfilter kan du glemme vannkvaliteten", hevder enkelte filterleverandører. Teoretisk sett skal slike filtre fjerne alle skadelige stoffer fra vannet og gi en kvalitet som oppfyller offentlige krav til vannverk. Hvis filteret sitter ved tappestedet, er det heller ikke nødvendig å klore vannet, og smaken av filtrert vann bør dermed også bli bedre enn kloret vannverksvann. Når forurenset eller antatt forurenset vann skal brukes til drikkevann, må det brukes membranfilter med svært liten poreåpning (f.eks. 1/1000 mm). De fleste drikkevannsfiltre er utstyrt med filterpatroner som skiftes ut etter en tid.

Dårlige vannfiltre gir omvendt effekt

Dårlige systemer for dette kan imidlertid gi en omvendt effekt, ved at forurensningene over tid lagrer kulturer i selve filteret som dermed forurenser i stedet for å rense. Dette er viktig å vaere oppmerksom på, fordi tiltaket med å gå til innkjøp av nye filtersatser, samt å bytte disse, kan bli for stort for enkelte. Derfor blir det fort en sovepute å la det gamle filteret sitte i så lenge som mulig. Smaken er jo fortsatt god, men det er ikke bakteriene, dersom de får lov til å herje. Går det i tillegg lang tid fra du brukte filteret sist, kan for eksempel en 8-liters tank, i verste fall, bli rene bakteriebomben. Noen filtre har innebygde sikkerhetssystemer som indikerer at filteret er modent for utskifting.

Leave a Reply

Your email address will not be published.