Globalskolen – nettskole for norske barn i Spania

Globalskolen er et avgiftsfritt undervisningstilbud i norsk, samfunnsfag og RLE for elever i grunnskolealder bosatt i Spania. Undervisningen skjer via Internett gjennom læringsplattformen PedIt og er ukeplanbasert.

Tekst/Foto: Costanytt

Tilbudet er skreddersydd for familier som ønsker å holde kontakten med Norge og norsk skole. Globalskolen gir undervisning med hovedvekt på lese og skriveopplæring. Ordinære norske fagplaner ligger til grunn. Opplegget er godkjent av Utdanningsdirektoratet og kommer inn under ordningen for kompletterende undervisning. Tilbudet gjelder også for elever som har norsk som andrespråk. Elevene skal bruke minimum 90 minutter per uke på opplæringen i hvert semester – som er på 15 uker.

Leiebil Spania – Garantert billigst

Kriterier for deltakelse på Globalskolen
– Eleven må ha opphold i utlandet i minimum ett semester (et halvt år).
– Eleven må delta på en lokal eller internasjonal skole i oppholdsåret.
– Eleven må ha norsk personnummer.
– Eleven må være mellom 6 og 16 år (grunnskolealder).

Søknadsfrister Globalskolen
– Høstsemesteret: 30. august
– Vårsemesteret: 30. januar

Mer informasjon og lenke til søknadsskjema finner dere på Globalskolen sine nettsider: www.globalskolen.no
Leave a Reply

Your email address will not be published.