Gla´ Golf med Guillem

Nytt år og nye regler for seniorspillere
La oss starte dette nye året med å ønske hverandre alt godt i 2013 og vi starter med å ta tak i ordet “godt”, og kan da fortelle at året som nylig har begynt ser ut til å bli spesielt godt for seniorspillere som nå altså har fått egne reglene. Dette minner oss forresten litt om en ”postkasseklubb” i området med mange norske spillere som etter det vi har forstått, har nesten like mange lokale regler som de har medlemmer. Det siste skal visst være at man ikke kan ha med seg sin ledsager/-sagerske, populært kalt ”caddy”, på en spasertur på banen når de spiller. Nok om det. Vi har tidligere som noen vil huske, fortalt om uttrykket PR (Personlig Regel) som er vanlig i USA. Nå har altså R & A og USGA tatt konsekvensen av bruken av disse reglene og gjort dem til en del av golfreglene. La oss derfor ta dem i den rekkefølgen de ble oversendt oss av vår vestlandske seniorspillende venn Sven med bakgrunn som golfdommer i Norge.

Regel 1.a.5: En ball som har havnet i rough’n (på norsk: røffen) kan løftes og droppes på fairway på et punkt tilsvarende lengden der den ville endt opp hvis den ikke hadde rullet inn i rough’n. En senior skal selvfølgelig ikke straffes for at greenkeeperen ikke har klipper gresset tilrekkelig.

Regel 2.d.6 (B): En ball som treffer et tre, skal behandles som om den ikke hadde truffet treet. Å treffe et tre, er utur, og har ikke noe å gjøre i et vitenskapelig spill. Senioren kan nå legge ballen der den skulle ha landet hvis den ikke hadde truffet treet, og så spille den derfra.

Regel 3.b.3(G): Det skal ikke være noe som heter mistet ball. Mistede baller på eller i nærheten av banen, blir som regel plukket opp av andre, og gjør den til en stjålet ball. Slikt kan ikke lastes senioren.

Regel 4.c.7( H ): Dersom ballen som puttes passerer rett over hullet uten å falle nedi, skal den regnes som hullet ut. Tyngdeloven overstyrer i slike tilfeller golfreglene når det gjelder seniorere.

Regel 5.:En putt som stopper nær nok ved hullkanten til at den kunne blåst nedi, kan blåses nedi. Dette gjelder ikke baller som stopper mer enn 7 cm fra hullet. For det er selvfølgelig ingen som ønsker å lage en parodi av spillet. Selv ikke seniorer.

Trenger du leiebil? Garantert billigst

Regel 6.a.9(K):Det er ingen straff for ”out of bounds”. Seniorer skal ikke straffes for at de som bygget golfbanen var så gjerrige at de ikke kjøpte en større eiendom.

Regel 7.g.15(Z):Det er ingen straff for baller som havner i vann. Golfballer burde flyte. Senior golfere skal ikke bli straffes for mangler ved produksjonen.

Regel 8.k.9(S): I avertissementer ser man at det reklameres ofte med at alle golfere kan bli bedre med nytt utstyr. Siden dette kan være finansielt vanskelig for mange senior golfere, kan seniorer heretter trekke fra et halvt slag per hull dersom man bruker gammelt utstyr.

Disse viktige endringene i golfreglene gjeldene senior golfere som tross alt er de fleste av oss her nede, er herved brakt/ bragt videre til alle glade seniorer.

Nyttig sirkulære fra RFEG om de nye kravene fra EGA
Circular 67/2012 tar for seg de nye kravene fra EGA (det europeiske forbundet av golfnasjoner) når golfere spiller på baner tilhørende andre forbund enn sitt eget. Siden det finnes flere ”klubber” i området som ikke er tilsluttet RFEG (det spanske golf forbundet), burde dette rundskrivet ha interesse for de fleste utenlandske, herunder de norske, som spiller i området. Altså: ”Regler gjeldende handicap for spillere fra andre forbund. Spilleren må vise et handicapbevis/ handicaputdrag gitt av hans/hennes nasjonale forbund; dette skal vise spillerens eksakte handicap. Den eksakte handicap vil bli brukt for å regne ut spillerens EGA spillehandicap. Dersom spilleren har RFEG lisens, så skal hjemmeklubben meddele spillerens eksakte hcp til RFEG slik det er beskrevet på websidene. Deretter vil begge forbund utveksle nødvendige data for at likt hcp skal kunne benyttes i samtlige land tilsluttet EGA.

Dersom spilleren IKKE har RFEG lisens er spilleren selv ansvarlig for oppdatering av sin eksakte EGA hcp etter hver konkurranse han eller hun spiller på en bane tilsluttet RFEG. Det er spillerens ansvar og sende nødvendig underlag fra turneringen til egen hjemmeklubb, og at hjemmeklubben sender et nytt hcp bevis til spilleren med den oppdaterte hcp. Den spanske klubben vil beholde hcp beviset, etter som så snart spilleren spiller en turnering i Spania, så mister dette beviset sin gyldighet, og får ikke benyttes i etterpå følgende turneringer på annen bane. Hcp beviset vil bli arkivert sammen med scorekortet i tilfelle RFEG skulle forlange dette. En klubb/bane har rett til ikke å tillate spillere å delta i en konkurranse om han/hun ikke levere hcp beviset”.

Vi er litt stolte
Når man ser og leser om aktiviteter som vi skrev om for et par nummer siden i forbindelse med promotering av golfsporten her i Kongdømmet Valencia, er man litt stolt over at man stemte for det nåværende styret i Fedración de Golf de Valencia med President André Torrubia i spissen ved forrige valg. Flere av våre venner i Benidorm Club de Golf har også fremtredende roller i den pågående promoteringen av golfspillet her i Communidad Valenciana såvel som styreverv. Dog var det en liten gruppe fra noen innvandrermiljøer som prøvde å få valgt et styre som gikk til valg på at mer av den tilsendte informasjon fra forbundet skulle bli på engelsk (sic-), men den gang ei. Uansett hvordan man enn vrir eller vender på det, så er det i Spania vi bor. Og her koser vi oss! Så for de av oss som stort sett til daglig spiller sammen med folk som alle er ”tidligere” et eller annet fra et eller annet sted, er det befriende å både kunne se og lese om alle aktivitetene som gjelder både for nåværende og fremtidig generasjons spanske spillere.

Når det gjelder André Torrubia og hans engasjement går dette langt utover Valencias grenser til beste for sporten så vel som promotering av Communidad Valenciana. Vi nevner i fleng at han i tillegg til å være president i Federacion de Golf de Communidad Valenciana, også er internasjonal dommer for Real Federación Española de Golf, og var med i the Championship Commitee nærmere bestem i ”Regelkomiteen” i forbindelse med siste års British Open Golf Championship på Royal Lytham St. Annes. Tror dette kommer golfen i vår del av verden bedre til gode enn om man hadde fått litt mer engelsk i informasjonene som sendes ”postkasseklubbene” ville kunnet gjøre.

Trenger du leiebil? Garantert billigst

Seniorsaken?
Når vi leser stoff som i det foranstående avsnittet i Federación Valenciana’s medlemsblad, må vi innrømme at vi savner litt stoff om oss seniorer. Men, i den siste utgaven var det faktisk en halv side. Det vil si det var en hel side, men bilder tok den andre halvparten. Dessverre var det bare stoff for og om de seniorgolfere som er med i de konkurransene som kun er for spanske statsborgere. Det er noe vi innvandrede seniorer kanskje burde gjøre noe med selv? Vi norske har jo her i området en organisasjon som kaller seg ”Seniorsaken”. Men, den saken handler kanskje om noe annet en golf? Nylig hørte vi fra Norge at man er inne på tanken at eldre mennesker som holdt seg i god form burde få økonomisk tilskudd til treningen sin; hvilket minner oss om vårt eget forslag fra 1998 om at det å spille golf er så sunt at det burde vært på ”blå resept”. Troll i ord? Det kan være farlig å spøke.


Denne artikkelen er tidligere publisert i magasinet Aktuelt Spania nr.1 2013


Leave a Reply

Your email address will not be published.