Frokostblanding senker BMI hos barn

Det amerikanske helsemagasinet “Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics” publiserte nylig en rapport som viser at frokostblanding til frokost kan bekjempe barnefedme. Tidligere studier bekrefter at å spise frokost har
tilknytning til normal kroppsvekt hos barn, men den nye undersøkelsen utført av Dairy Max i Texas (USA) tar konkret
for seg frokostblandingenes betydning på kroppsvekten.


Tekst: Bente Puig

625 barn fra San Antonio i alderen 10 til 12 år ble fulgt over en periode på tre år. 64% av 10-årin- gene meldte at de spiste frokost hver dag, mens kun 42% av 12-åringene meldte det samme. Barna som spiste frokostblanding hver dag hadde i større grad normal kroppsvekt enn de som ikke spiste frokostblandinger eller frokost i det hele tatt.

I tillegg viser studien at barna som spiser frokostblanding har bedre nivåer av vitamin D, B-3, B-12, riboflavin, kalsium, jern, zinc og potassium. Til tross for generelt normal vekt, hadde de et større inntak av kalorier og fett, samt fiber og sukker.
Leave a Reply

Your email address will not be published.