Freelancer – springbrett for forretningsideer…

Dagens finansielle situasjon i Spania setter fart i fantasien hos unge innovatører. Nå kan en ny jobbplattform gjøre forretning¬sideer til virkelighet.

Tekst: Bente Puig

De som søker fast jobb i Spania i dag, må forberede seg på avs¬lag etter avslag. Etter å ha utlevert tusenvis av jobbsøknader, vel¬ger stadig flere å lage sin egen arbeidsplass. Mange går med ideer som de kunne tenke seg å sette ut i live, men trenger hjelp. Da er den nye plattformen www.trabajofreelance.es det rette utgangspunktet. Dette er en platform for innovatører og bedrifter, en slags møteplass for jobbsøker og tilbyder av tjenester. Har du en ide kan du presentere prosjektet ditt på denne plattformen, og på den måten få en viss peiling på omo prosjektet er liv laga. Her kan du også outsource alle tjenester du måtet trenge, fra produksjon av logo til
webløsninger etc. Det kan også være at bed¬rifter fatter interesse for ditt prosjekt, og velger å satse på det. Eller det kan være bedrifter eller innovatører som ber om en tjeneste som du kan by på.

Per i dag finnes det 2 millioner prosjekter på Freelancer, som opprin¬nelig er en amerikansk plattform. Eierne av siden utførte en marked¬sundersøkelse i Spania der 15 000 mennesker deltok. 85% av disse svarte at de kunne ten¬ke seg å være sin egen sjef. På bakgrunn av undersøkelsen laget de en side for Spania og Latin-Amerika. De har som mål å få 100 000 nye bedrifter opp og stå i Spania i løpet av seks måneder. Den spanske plattformen knytter kon¬takter med fire millioner bedrifter og 500 mil¬lioner mennesker i hele verden. Plattformen vil fungere som en støtte for små bedrifter og unge innovatører i Spania.

– Det spanske folket vil øke aktiviteten i økno¬mien ved å starte egen bedrift, og små bedrifter er desperate etter å øke omsetningen. Problemet er at de får ingen støtte verken fra bank eller myndigheter, sier direk¬tøren ved Freelancer Matt Narrie.

Freelancer er operativt i mange land i verden. Med dagens ungdomsle¬dighet i Spania på 53%, kan denne plattformen være springbrettet for mange nye og gode forretningsideer

Leave a Reply

Your email address will not be published.