Forskjellsbehandling

Norske pensjonister i Thailand blir trukket skatt i Norge. Norsk-pakistanere som flytter hjem, slipper å betale skatt av pensjonen de får fra Norge.

Tekst: Tom Bjørno

Det sier Fremskrittspartiets stortings-representant Christian Tybring-Gjedde til ABC Nyheter.- Arrogant og ufølsom behandling av utenlandspensjonistene, raser Tybring-Gjedde. Gjennom en rekke skriftlige spørsmål til finansminister Sigbjørn Johnsen har Frp fått bekreftet det de hadde mistanke om: At Norge forskjellsbehandler pensjonister som tilbringer sine år i ulike land. Noen må betale skatt på sin pensjon – andre slipper, alt avhengig av hvilket land de bosetter seg i. – Dette er urimelig forskjellsbehandling. Skatteavtalene Norge har inngått med andre land, gir urimelig forskjellsbehandling av pensjonister, sier Tybring-Gjedde og tar Pakistan og Thailand som eksempel: – En pensjonist som har flyttet til Thailand og ikke belaster norske velferdssystemer, må betale skatt til Norge av pensjonen sin. En norskpakistaner som flytter hjem når vedkommende går av med pensjon, slipper skatt.- Da betaler de vel skatt i Pakistan?- Det tror jeg ikke at de gjør. De får utbetalt pensjon fra Norge som pakistanske myndigheter ikke har oversikt over, svarer Tybring-Gjedde. Nylig kom det fram at ikke engang landets politikere betaler skatt der.

I sine svar påpeker Sigbjørn Johnsen at Norge har ulike skatteavtaler med ulike land, men at hovedregelen er at utflyttede pensjonister må betale kildeskatt til Norge hvis de ikke betaler skatt i landet de er bosatt i. «En norsk pensjonist som velger emigrasjon må i sitt valg ta konsekvensen av de skattemessige forskjeller som følger av skatteloven når gjelder den norske beskatningen av minstepensjon.»Det skriver finansminister Johnsen i ett av svarene til Fremskrittspartiets stortings-gruppe.

Trenger du leiebil? Garantert billigst

Stridens eple dreier seg om det som kalles kildeskatt. Det er skatt som betales til landet der ytelsen utbetales, ikke der mottakeren bor. Da regjeringen ved daværende finansminister Kristin Halvorsen i 2009 innførte kildeskatt for norske pensjonister i utlandet var advarslene mange fra både opposisjonspolitikere og pensjonsforeninger i utlandet. Saken var for dårlig utredet, mangel på konsekvensanalyser og risiko for urettferdig skattlegging og urimelig dokumentasjonsbyrde var bare noen av advarslene, men Kristin Halvorsen og Jens Stoltenberg vendte det døve øret til. Skal norske pensjonister i Spania eller Thailand slippe kildeskatt til Norge, må de dokumentere at de betaler skatt i Spania eller Thailand. «Dersom jeg får kildeskatt på min pensjon er jeg dessverre nødt til å begynne å spare det jeg kan allerede nå, slik at jeg kan komme meg tilbake til Norge og en tilværelse full av smertestillende medikamenter.» Det skrev en uføretrygdet nordmann bosatt i Thailand i et brev ABC Nyheter sitter på, til daværende finansminister Kristin Halvorsen i 2009. Da signaliserte regjeringen de nye reglene for kildeskatt som pensjonistene ble pålagt fra 1. januar 2010. – De tre siste årene har vi gjort alt som er mulig for at finansministeren, finansdepartementet og skatteetaten skal våkne opp og se hvor urettferdig og tilfeldig lovgivningen slår ut, sier leder av den globale pensjonistforeningen Emigrant Jan Eilif Mehus til Nettavisen NA24.


Denne artikkelen er tidligere publisert i magasinet Aktuelt Spania nr.2 2013


Leave a Reply

Your email address will not be published.