Forsikring for utenlandske borgere bosatt i Spania

Via Linea Directas internasjonale avdeling, kan alle utenlandske forsikringstakere som bor i Spania nå få telefonservice på engelsk og tysk. Med den nye servicetelefonen kan kunder nå tegne forsikring, få svar på spørsmål, klage, sende dokumentasjon og samtidig nyte godt av 24 timers veihjelp, alt på eget språk bare et tastetrykk unna:

Ring 902352325 for engelsk og 902123540 for tysk. Servicen gjelder uansett hvilken type forsikring en har tegnet. I tillegg tilbyr samme servicetelefon tolkehjelp mellom kunde og verksted.

Beste online service

Linea Directa tilbyr også utenlandske forsikringstakere som bor i Spania muligheten til å gjøre alle forespørsler og operasjoner via e-mail på 902325325@lineadirecta.es. Ved å bruke denne adressen, vil kunden få raskt, personlig svar på sitt eget språk uansett type henvendelse. Denne type service, har gjort at Linea Directa har blitt Spanias femte største forsikringsselskap de siste femten årene.

Per i dag nyter mer enn 60.000 utenlandske forsikringstakere, som bor i Spania, godt av Linea Directas spesielle forsikringer for utenlandske kunder.

Vil du vite mer, ring 902 123 104 (engelsk) eller 902 123 963 (tysk). Eller se deres hjemmesider www.lineadirecta.es


Leave a Reply

Your email address will not be published.