Fornybar energi i Spania

I takt med de kraftig økende strømprisene i Spania, stiger også behovet for å utnytte alternativ energi. I solens, og etter hvert også vindens land, skulle det vaere gode muligheter for å finne andre kilder. Men det er mye å ta tak i.

Solenergi
Med mye sol kan det fremstå som merkelig at Spania ikke anvender mer solenergi. Det offentlige har satset tungt på fremme av solenergi, men med svake resultater. Finansieringsmekanismen har ikke fungert like godt her som for vindenergi. Regioner og kommuner begynner imidlertid å innføre krav til bruk av termisk solenergi i nye bygg og ved rehabilitering, og dette er noe man regner med vil skape fornyet vekst. Innen PV er det også positive signaler. Katalonia, Valencia og Andalucia er tradisjonelt de mest aktive regionene innen solenergi. Spania er i dag Europas største produsent av PV solcelle paneler.

Trenger du leiebil? Garantert billigst

BP Solar (eid av BP) åpnet i 2003 nye produksjonslokaler utenfor Madrid. Bedriftene Isofoton og Atersa er også to viktige aktører. Selv om Spania er et land med mye sol eksporterer spanske solenergiprodusenter fortsatt vesentlig mer til det tyske markedet enn hva som selges i hjemmemarkedet. Og om ikke det skulle være nok, så er nå nesten hele Spanias solenergi på vent, som følge av feil i 98 prosent av søknadene fra solenergiselskaper. Dette har bremset utviklingen av et register som gir detaljer om hvilke solarselskaper og installasjoner som kvalifi serer seg for en 25-årig elektrisitetstariff, melder Bloomberg News, ifølge TDN Finans.
– Jeg tviler på at 1 MW har blitt installert siden september, sier en talsmann for 500 selskaper i bransjen. Mange vil bruke uttrykket ”skandale” på denne blemmen. Talsmannen mener feilen har satt hele industrien tilbake tre måneder.

Fornybar Energi
Etter at sosialistpartiet PSOE vant valget i 2004 har det vært en intensjon om en raskere avvikling av kjerne- og kullkraft og mer fokus på renere og/eller fornybare energikilder for å oppfylle kravene i Kyoto-protokollen. Et av kjennetegnene til Spanias energisystem er imidlertid høy avhengighet av import. Med andre ord litt av et paradoks. Spania eksporterer det meste av sitt solenergimateriell, mens man er fullstendig avhengig av energiimport for å få lys i gatene. 80 prosent av energikonsumet blir importert. Utviklingen av fornybar energikilder har blitt støttet av flere kilder de siste 25 årene. I slutten av 1999 vedtok Spania en Plan for fornybar energi (Plan de Energias Renovables, PER), for perioden 2000-2010. Nær 1,7 mrd euro av kostnadene dekkes av offentlig støtte hvorav 73 prosent skal komme fra diverse EU-programmer.

Vindenergi
Vindkraft er allerede en stor og dynamisk industri. Spania er verdens nest største marked etter Tyskland. Spania er etter Danmark Europas største produsent av vindmøller, og har to selskaper blant verdens ti største fabrikanter av vindmøller. I dag kommer ca 6,5 prosent av energien i Spania fra fornybar energi som sol, vindkraft og biomasse. Ifølge EU-direktiv, som også er inkorporert i spansk lov, skal minimum 12 prosent av energien komme fra fornybare kilder innen 2010.

Bioenergi
Bioenergi er energi som frigjøres fra planter og annet organisk materiale. Hvis du hugger ned et tre og setter fyr på det, vil energien fra treet frigjøres og det utvikles varme. Helt siden mennesket laerte og håndtere ilden har man brukt denne formen for energi. Hvis man ikke hadde brukt energien fra plantene ville den gått tapt når plantene hadde ligget på bakken og råtnet. En vesentlig fordel med bioenergi er at den slipper ut samme mengde klimagasser om du bruker energien fra planten, eller om planten hadde ligget og råtnet på bakken. Dette er forskjellen på bioenergi og fossile brennstoffer. Hvis man fyrer med olje, vil det slippes ut karbondioksid som ikke ville ha sluppet ut hvis man ikke har tatt opp oljen fra Nordsjøen.

Et nytt paradoks. Spania har nemlig Europas tredje største biomasse ressurser, men kun en femtedel blir nyttiggjort i dag. På samme måte som for solenergi, ligger Spania langt bak sine egne målsetninger. Årlig investering i denne sektoren beløper seg til omtrent 13 millioner euro med over 60 aktive bedrifter, inkludert utstyrprodusenter, brenselleverandører og ingeniørbedrifter.

IDAED (Det nasjonale spanske instituttet for energi diversifisering) mener at Spania innen 2010 vil produserer energi tilsvarende 6 millioner tonn oljeekvivalenter fra diverse biomassekilder.

Denne artikkelen er tidligere publisert i magasinet Aktuelt Spania utgave 4 i 2009.


Leave a Reply

Your email address will not be published.