Formueskatten

Under spørretimen i Stortinget for et par uker siden sa Venstres Trine Skei Grande at den rødgrønne regjeringen hadde vist stor innsats i å bekjempe rikdom, men hadde sviktet når det gjelder å bekjempe fattigdom. Skei Grande har helt rett. Det er og har vært viktigere for denne regjeringen “å ta de rike” enn å hjelpe de fattige. Høyre og Fremskrittspartiet er enige om å fjerne arveavgift og formueskatt dersom de danner regjering i 2013. Dette er to
næringsfiendlige skatter, som også rammer enkeltmennesker.


Når mange ikke har råd til å arve pga skatten, da er det noe galt fatt. Dagens formuesskatt diskriminerer investeringer i norsk næringsvirksomhet. Dette er en særskatt på norsk eierskap i alle former for næringsaktivitet som må betales uavhengig av inntekt og likviditet. Størst skadevirkning har formuesskatten på arbeidende kapital, altså kapital som ligger i bedriften som en nødvendighet for å holde liv i driften. Dagens formuesskatt treffer skjevt, virker gründerfiendtlig og fører til samfunnsøkonomisk uheldige disposisjoner.

Formuesskatt på arbeidende kapital undergraver også Regjeringens eget uttalte mål om styrket nasjonalt eierskap og en aktiv næringspolitikk. Sverige innførte fritak for arbeidende kapital allerede i 1991. Formuesskatten ble helt avviklet 1. januar 2007.

Trenger du leiebil? Garantert billigst

Dermed er det bare Frankrike, Spania og Sveits ved siden av Norge som fortsatt har formuesskatt i OECD, men ingen land har en formuesskatt som slår inn på et så lavt nivå, og har så liten skjerming av næringskapital som Norge. Stadig flere land har de senere år kommet til at formuesskatt er en skatteform med uheldige virkninger, og har derfor fjernet den. Formueskatten skader verdiskapingen og bør derfor som et minimum avvikles for arbeidende kapital. Det vil øke lønnsomheten ved investeringer i næringsvirksomhet og arbeidsplasser. Et enkelt regnestykke viser at skal en eier betale 10 millioner i formuesskatt, må han eller hun faktisk ta ut 20 millioner kroner i lønn, alternativt ta ut et kjempeutbytte, og det tapper selvfølgelig selskapet for penger.

Det å fjerne formuesskatten vil ikke føre til de store utslagene, og dersom hele formuesskatten ble fjernet, vil overskuddet på statsbudsjettet neste år gå ned fra 380 milliarder kroner til 364 milliarder kroner. Likevel messer man på det samme om igjen og om igjen: Fjerning av formueskatten fører til nedleggelse av nesten alle velferdsgoder i Norge, dermed basta! Når man bruker flere milliarder av våre skattekroner på statssubsidier til det delvis statseide SAS, da fører det ikke til rasering av noen velferdsgoder….Ved å spille på misunnelse prøver man å bløffe et helt folk.


Denne lederartikkelen er tidligere publisert i magasinet Aktuelt Spania
Leave a Reply

Your email address will not be published.