Forgiftninger og farlig føde

Endel menneskemat og godsaker (såkaltsnacks) som vi mennesker liker, og til og med i noen tilfeller anser som sunn, kan være direkte livstruende for hunder.

Alle kjemikalier må også regnes som farlige for hunder, dersom ikke annet er spesielt notert. Noen kjemikalier er imidlertid farligere enn andre, spesielt de hunden kan mistolke.

Rosiner og druer er sunt for mennesker, men kan gi nyresvikt hos enkelte hunder. Årsaken til at noen hunder tåler druer og rosiner, mens andre blir alvorlig syke, er ikke kjent. Humle (Humulus lupulus) kan føre til akutt hypotermi hos hunder. Spesielt mynder ser ut til å være overfølsomme, men alle hunder bør holdes vekk fra denne planten (selv etter at den har vært benyttet til produksjon av øl). Kalkunskinn kan forårsake akutt betennelse i bukspyttkjertelen (akutt pancreatitt), noe som ofte medfører døden
hos hunder.

Kepaløk (vanlig løk), og til en viss grad også hvitløk, kan være livsfarlig selv i små mengder for hunder (og katter). Rottegift er svært farlig og ofte (dessverre) lett tilgjengelig. Giften inneholder et antikoagulantia som kan føre til innvendige blødninger og død. Dra umiddelbaret til veterinær.

Kakao og sjokolade kan være livstruende for hunder (trolig også for katter og hester), på grunn av innholdet av stoffene teobromin og koffein. Inntak av kakao kan blant annet forårsake takykardi, hallusinasjoner, alvorlig diaré, epileptiske anfall, hjerteinfarkt, innvendige blødninger eller død. Tegn på forgiftning opptrer vanligvis 6-12 timer etter inntak av
stoffet. Dødelig dose av teobromin og koffein er om lag 100- 200 mg/kg, men individuelle variasjoner gjør at død kan inntreffe ved langt lavere doser.

Spylervæske og frostvæske er noen av de farligste kjemikaliene vi omgir oss med, fordi hunder opplever den som søt og velluktende. Den er dessuten lett å søle ut, fordi påfylling til spylertanker o.l. ofte sitter slik at dette lett skjer. For en hund kan imidlertid bare en liten mengde være nok til at den dør, om den ikke får hjelp svært raskt. Hos veterinær behandles ofte dyra med antibrekkmiddel og flytende kullfiber, som trekker opp eventuelle rester. Går det for lang tid kan imidlertid nyrene svikte p.g.a. krystalliseringen som skjer.

Impregnert treverk (CCA impregnering) inneholder tildels store mengder giftige tungmetaller, som kopper (Cu), krom (Cr) og arsen (As). Hunder som tygger på treverk er i risikogruppen.

Valnøtter (Juglans spp.) mistenkes å ha sammenheng med blæresten hos hunderDenne artikkelen er tidligere publisert av magasinet Aktuelt Spania i 2012.

Leave a Reply

Your email address will not be published.