Flere arbeidsledige – mer kriminalitet i Spania?

I slutten av september iår var det i Spania ialt begått 92.930 innbrudd. Dette er nesten en fjerdedel flere enn vi hadde året før.

Av Kj. Hermanrud

Mens innbruddene gikk opp så har kriminaliteten i Spania totalt gått ned med 1.6%. Årsaken til dette mener justisministeren ligger i de mange forebyggende tiltak som politiet har utført i året som gikk. Likeledes forklarte justisministeren at økningen av antall innbrudd betyr at politiet er mer effektive og har flere sofistiske hjelpemidler som elektronikk og data. Derfor oppklarer politiet nå mange flere slike innbrudd.

Trenger du leiebil? Garantert billigst

Saker som har med overfall og bruk av vold å gjøre øket også med 11 % på disse ni månedene. Likeledes gikk innbrudd med bruk av vold opp med over 7% på denne tida. Denne utviklingen kommenterte justisministeren og sa at regjeringen i Madrid ville ansette flere politifolk. Antall mord og uaktsomme drap gikk begge ned med nesten 10% så i Spania hittil i år har det bare vært 271 slike rettssaker, 28 færre enn året før! Kriminaliteten økte i disse delstatene: Baskerland, Navarra, Cantabria og Ceuta i Nordafrika. Men den sank i Valencia, Andalucia, Aragon, Extremadura og Melilla i Nordafrika.

Leave a Reply

Your email address will not be published.