Finanskrisen blir verre og skilsmissestatistikken synker i Spania

Man skulle tro at ”når krybben er tom, bites hestene”, og folk flytter fra hverandre. Tvert imot viser statistikken av antall skilsmisser i Spania synker dramatisk. Man har rett og slett ikke råd til å skille seg.

Og grunnen er i første rekke problemer med å få solgt felles bolig. Det må mange av de yngre gjøre, fordi de ikke har muligheter til ¨løse ut den andre parten når boligen er sterkt belånt. I tillegg er det selvsagt dyrere å ha to husholdninger i stedet for en. Det fører til at ektefolkene nå strekker seg lengre for å holde ut med hverandre.

Men ifølge en skilsmisseadvokat i Madrid, fører dette ofte til en ny form for samliv, der man bor sammen, ”uten å snakke med hverandre”. Det hører jo ikke så lystelig ut i lengden.

Etter en kraftig økning i spanske skilsmissetall de siste årene, snudde tendensen i fjor, og den er ytterligere forsterket i år. Nå tror man at nedgangen for 2008 vil bli på hele 30 prosent , sammenliknet med i fjor. Samtidig er veksten i spansk økonomi flatet ut helt ned mot null, og arbeidsledigheten eksploderer. I følge enkelte prognoser, ser det ut som om nedgangen i husprisene for Spania generelt, vil bli på rundt 10 prosent i år.

Spania legaliserte skilsmisseprosedyrene i 1981, og den sosialistiske regjeringen gjennomførte nye reformer i 2005, som gjorde skilsmisser enda enklere. Det er ikke bare skilsmisseklare ektepar finanskrisen skaper problemer for. Også voksen ungdom som bor hjemme hos foreldrene venter lengre, med å stifte eget bo. Nå blir det mer og mer vanlig at ”barn” over 30 år fortsetter å bo i barndomshjemmet. Flere og flere kommer også tilbake til mor og far, etter å ha prøvd seg på egenhånd. Vi skal imidlertid huske på at familiebegrepet står sterkere i Spania enn i mange land i Nord- og Sentral-Europa.Denne artikkelen er tidligere publisert i magasinet Aktuelt Spania utgave 18 i 2008.

Leave a Reply

Your email address will not be published.