Farlige plastsko

Plastsko og -sandaler inneholder farlige miljøgifter, viser en ny svensk undersøkelse. Flere kjente skoprodusenter har trukket plastsko tilbake fra markedet etter avsløringene.

TEKST ANITA ASLAKSEN

Den svenske Naturskyddsföreningen har undersøkt innholdet av ftalater og tungmetaller i 27 forskjellige plastsko fra butikker i Sverige og flere andre land. Alle skoene inneholdt miljøfarlige stoffer, som blant annet kan skade forplantningsevnen, gi fosterskader og allergier. Totalt ble det funnet reproduksjonsskadelige stoffer i 17 av de 27 parene med sko. Det ble også funnet helse- og miljøskadelige tungmetaller som kadmium, kvikksølv, krom og bly i skoene.

Trenger du leiebil? Garantert billigst

Usunne i bruk?
Naturskyddsföreningen mener nivået av ftalater og tungmetaller i disse skoene kan være et helseproblem for brukerne, spesielt siden de gjerne brukes barfot. Foreningen understrek er at kjemikalielovgivningen er for svak, og at reglene bør skjerpes. I Norge er ftalatene DBP og DEHP forbudt i leketøy og småbarnsprodukter, men foreningen tviler på at EUs nye regelverk REACH vil forhindre slike produkter i handelen og etterlyser bedre regelverk og strengere kontroll med produkter fra myndighetenes side.

Hva kan du gjøre som forbruker?
Du som forbruker kan unngå de farlige kjemikaliene ved å spørre etter PVC-frie sko i butikken (ftalater brukes i PVC plast). Deretter bør man forsikre seg om at skoene er miljømerket med EU-blomsten.
Leave a Reply

Your email address will not be published.