Et blikk på eiendomsmarkedet i Spania

Det er en stund siden vi har omtalt utviklingen på boligmarkedet i Marina Baixa. Vi har derfor kontaktet en av våre annonsører, Ragnhild Stenbo i Solalbir for noen kommentarer.

TEKST/FOTO: TOM BJØRNØ

Solalbir er forøvrig temmelig fersk, selv om Ragnhild har lang erfaring fra flere meglere tidligere. Siden selskapet startet i oktober 2011, har de nå opparbeidet seg en egen portefølje på mer enn 400 eiendommer. Hun betegner utviklingen som “veldig bra”. Omløpshastigheten er stor, og hun forteller om stadig yngre norske boligkjøpere, gjerne familier som har prøvebodd her i Spania et år eller to tidligere, for så å ha reist tilbake til Norge. Der oppdager de fort forskjellen, selger det de har i Norge, og flytter hit permanent.

Denne omløpshastigeheten skyldes selvfølgelig også at det nå er ”kjøpers marked”, og at man kan gjøre et godt kjøp, og en trygg investering akkurat nå, da prisene har sunket såpass mye, sier hun.

Slik det nå er, er det nesten bare nordmenn som kjøper bolig i Albir, men Stenbo tror også andre nasjonaliteter fra Nord-Europa vil strømme til den spanske kysten i tiden framover, når prisene har sunket såpass mye. De som har bosatt seg her, er dessuten gode ambassadører for å anbefale flere av sine venner til å forlate vinterlandet, i det minste ved å investere i en feriebolig. En liten mørk sky på himmelen er kanskje den stadig voksende norske boligboblen. Nylig reduksjon av norske renter, vil kunne skyte ny fart i denne, som til slutt vil måtte sprekke.

Men akkurat nå er det en fantastisk mulighet for de som selger sin bolig i Norge på den øvre delen av prisskalaen, mens de kan kjøpe hus i Spania på den nedre delen av samme skala.

Vi vet at det ikke er like enkelt å få lån i spanske banker lenger, fordi mange av disse strever med å tilfredstille myndighetenes krav til egenkapital. Stenbo forteller at de som kjøper seg feriebolig her som oftest har en eiendom i Norge som de kan belåne for å få finansiert et kjøp av bolig i Spania. Men de som selger sin bolig i Norge, og bosetter seg permanent her, tar ofte lån her i Spania, og da anbefaler vi at de går til den danske banken Nykredit, som har kontor her i Albir, som riktignok bare gir lån til de som er innehavere av et skandinavisk pass. De gir som oftest lån med med 30 års nedbetalingstid, 10 års avdragsfritt, og opptil 80% i finansiering. Ellers, så samarbeider vi også med spanske banker som kan tilby opp til 70% finansiering, sier hun.

Solalbir er forøvrig et 100 prosent norskeid firma som satser på et internasjonalt marked, ikke bare nordmenn. De kan også tilby mange tjenester som er samlet under et tak. – Vi har regnskapsfører som bistår både oss meglere, kjøper og selger, da det gjelder å svare på evt. skattespørsmål, innberette alle skatter og avgifter som medfølger en eiendomsoverdragelse. Vår regnskapsfører formidler også alle typer forsikringer, og er agent for flere forsikringsselskaper. Vi kan også tilby advokatbistand, og vår advokat kan hjelpe våre kunder med NIE nummer og andre offentlige dokumenter, sier hun. Man skal verdsette mennesker som tør å satse i tider som dette. Solalbir finner du som nærmeste nabo til Mercadona i Albir.

Leave a Reply

Your email address will not be published.