Erstatning når flyet til Spania er forsinket

Har du opplevd at flyet til eller fra Spania er flere timer forsinket? Da har du helt klare rettigheter, og her gir vi deg oversikten over hva du kan kreve av erstatning. Alt du trenger vite om erstatning når flyreisen til Spania ikke blir levert til avtalt tid.

Både SAS, Norwegian og Ryanair har daglige flyreiser til viktige feire destinasjoner i Spania. Som oftest går alt som det skal, men når det blir store forsinkelser er det greit å vite hvilke rettigheter man har. Flyselskapene plikter å ta vare på passasjerene sine ved betydelige forsinkelser, og må følge EU-regler som også gjelder for passasjerer i Norge.

De fleste har opplevd å få en sms fra flyselskapet som gir beskjed om eventuelle forsinkelser, og de har blitt bedre til å opplyse hvis flyet du skal reise med blir forsinket. Men noen ganger går det ikke etter planen og du blir satt i en situasjon hvor det blir en belastning for deg og din familie.

Mange nordmenn fikk ødelagt Spaniaturen

tv2.no kan man lese om at fjoraret ble et mareritt for tusenvis av norske flypassasjerer, fordi Norwegian manglet flygere, og innstilte dermed et stort antall avganger i juni og juli, og mange av disse med avganger til og fra Spania.

Flyselskapet er pliktet til å gi sine reisende informasjon om sine rettigheter ved en forsinkelse, og er flyet ditt forsinket i minst to timer, har du krav på å få skriftlig informasjon om dine rettigheter. Hva du har krav på av erstatning, avhenger av to ting, flygningens destinasjon og hvor lang tid flyet er forsinket.

Når kan flyselskapet nekte deg erstatning?

Hvis flyselskapet kan bevise at forsinkelsen skyldes ekstraordinære forhold utenfor deres kontroll, gjelder likevel ikke disse rettighetene. Dette kan f.eks være streik eller ekstremt dårlig vær, og situasjoner de ikke kunne forutse, og som de ikke hadde reelle muligheter til å forhindre.

Dette kan du kreve i erstatning

Blir spaniaturen din forsinket i mer enn tre timer etter normal rutetabell, har EU-domstolen slått fast at du på lik linje som ved innstilte avganger har krav på en forhåndsfastsatt erstatning. Erstatningen er avhengig av flyreisens lengde.

Oversikt over de ulike erstatningene ved reiser til og fra Spania:

  • 250 Euro i erstatning for alle flyreiser opptil 1500 km.
  • 400 Euro i erstatning for alle flygninger innen EØS på mer enn 1500 km, samt flyreiser utenfor EØS på mellom 1500km og 3500 km.
  • 600 Euro i erstatning for alle flyreiser over 3500 km.

Kan du dokumentere økonomisk tap?

I følge forbrukerradet.no finnes det unntak hvis du kan dokumentere økonomisk tap som følge av forsinkelsen som er større enn den standardiserte erstatningen som er nevnt over. Du kan også kreve erstatning for dette, men det forutsetter at årsaken til forsinkelsen ligger innenfor flyselskapets kontroll. I tillegg må det påførte økonomiske tapet være en sannsynlig følge av forsinkelsen til flyselskapet.

Slik krever du erstatning

Mange flypassasjerer unngår å sende inn krav om erstatning fordi de forventer et tung og langvarig kamp med flyselskapet. Det ikke mange vet er at det er egne selskaper som spesialiserer seg på krav om erstatninger for flypassasjer, og det er langt enklere enn du tror. Det gjelder både om flyet er forsinket, kansellert, eller om du skulle bli nektet ombordstigning på flyet ditt.

Leave a Reply

Your email address will not be published.