Er styrketrening farlig for ungdom?

Tradisjonelt sett har mange vaert svært konservative med tanke på styrketrening i ung alder. Skremselshistoriene er mange. Hvem har vel ikke hørt om barn og unge som har skadet seg etter tunge løft, eller om ungdom som har sluttet å vokse på grunn av hard styrketrening. Har denne skepsisen rot i fakta, eller er det myter som har fått leve for lenge?

TEKST: EVIE L. MADSEN FYSIOTERAPEUT OG BODYFITNESS-UTØVER

Mye av skepsisen skyldes nok misforståelser om hva som er styrketrening. Styrketrening er aktivitet som har til hensikt å utvikle muskler og muskelgruppers evne til å utvikle maksimal kraft. Opptreningen av muskelstyrken starter i første leve år. Hvem har ikke sett et barn som prøver å rulle seg fra mage til rygg, eller som prøver å reise seg opp på knær og hender? Utviklingen av muskelstyrken fortsetter i barneårene gjennom den spontane leken. Barn hopper opp og ned fra ulike høyder, klatrer i trærne, løfter hverandre, kaster steiner og driver med ulike ballspill. Det som er trist er at det brukes skremselspropaganda imot styrketrening i form av at det stopper beinvekst og kun er skadelig. La oss se litt på akkurat dette argumentet.

Belastningen på kroppen kan komme opp i 7-9 ganger egen kroppskvekt under sprintøvelser og opptil 20 ganger egen kroppsvekt (!) under spensttrening. Styrketrening derimot vil ha en belastning som maksimalt vil være like stor som egen kroppsvekt i diverse øvelser for yngre utøvere. Barn og ungdom bedriver fritiden sin med diverse fysisk sprell og mange av aktivitetene er tilnærmet lik diverse styrkeøvelser, men ofte med mye større belastning.

Med tanke på belastning er det definitivt mer ”skadelig” enn styrketrening under kontrollerte forhold. Det er viktig at en ting blir klart: jeg er absolutt for trening i form av lek og moro for yngre aldersgrupper, men når man kommer seg over 12 år så er det absolutt ingen grunn til å ikke skulle inkludere styrketrening som en del av et komplett treningsprogram. Dette trenger selvfølgelig ikke å være med belastning annet enn egen kroppsvekt. Eksempler på dette er knebøy med egen kroppsvekt, utfall, chins, pushups, kjernetrening, osv. Her har vi allerede grunnpilarene for et godt treningsprogram for fremtiden og innlæring av disse bevegelsesmønstrene gjennom aktiviteter som baseres på lek og moro vil kun være gunstig.

Når teknikken i disse øvelsene er korrekt innlært og kroppsbeherskelse er et faktum er det ingen grunn til å ikke fortsette med ytterligere belastning i form av styrketrening med vekter. Men det er viktig å få fram her at styrketrening med stor ytre belastning ikke anbefales før i 16-års alder, noe Olympiatoppen også anbefaler. Det skyldes ikke hovedsakelig risikoen for skader, men at teknikk- og koordinasjonstrening er viktigere i ung alder.

Ved styrketrening er det selvfølgelig et kriterium at teknikken som benyttes er korrekt, og her er det definitivt ikke forsvarlig å sende inn en gjeng med ungdommer uten tilsyn når det er snakk om styrketrening, men at det utføres i samband med en kyndig instruktør. Det er like farlig og like gunstig med styrketrening for gammel som for ung og potensielle skader som følge av dårlig teknikk kommer av FEIL trening, ikke treningen i seg selv. Det en direkte korrelasjon mellom styrke og dens påvirkning av hurtighet og spenst, samt en rekke andre faktorer, deriblant skadeforebygging innen trening. Dette er noe som ikke bare er dokumentert, men som man også ser ut ifra praksis og erfaring fra tusenvis av utøvere.

Man kan som alltids ta et blikk over til statene der det er helt normalt å trene styrke fra ung alder. Mike Boyle er en gjenganger, men vi har blant annet også “Parisi Speed School” (blant en rekke andre) som tiltrekker seg en lang rekke barn og ungdom hvor trening med vekter er akseptert og som frembringer meget gode resultater på alle områder. Styrketrening er rett og slett en del av skolekulturen der over og det er noe vi i Norge bør få øynene opp for.

Styrketrening for barn og unge – hva sier ekspertene?
Forskning viser at det ikke er skadelig å trene styrke for barn og unge hvis man har god teknikk og ikke bruker for tunge vekter. Under ser du eksempler på hva forskning på dette området viser og hva internasjonale eksperter mener.

For flere tips om styrketrening sjekk ut nettsiden www.hardworkout.no

Hvorfor skal barn og unge trene?
Fysisk aktivitet er veldig viktig for barn og unge, både for å ivareta helse (unngå overvekt, livsstilsdiabetes, belastningsskader,) utvikle sunne vaner, utvikle motoriske ferdigheter, og for å oppleve mestring av egen kropp. Styrketrening har blitt regnet som farlig og uheldig for barn. Men her er noen argumenter som viser at dette ikke stemmer:

 American Academy of Pediatricians utga i 2001 en rapport der de konkluderte med at styrketrening for barn og ungdom ikke skader skjelettet eller hemmer veksten
– slike skader er sjeldne og kan unngås med korrekt teknikk. Konklusjonen deres etter å ha evaluert forskningen på dette området er at barn og unge kan trene styrke, men bør unngå kroppsbygging og deltakelse i styrke og kraftidretter (vektløfting og styrkeløft) frem til skjelettet er utvokst (vanligvis ved 17-18 års alder). De anbefalte også at styrketrening kombineres med kondisjonstrening.

National Strength and Conditioning Association konkluderer i sine retningslinjer med at et veldesignet styrkeprogram er trygt for barn. Også den anerkjente Mayoklinikken i USA anbefaler styrketrening for barn og ungdom, men ikke kroppsbygging, styrkeløft eller vektløfting. Deres holdning er at styrketrening er trygt, såfremt man bruker lette vekter og fokuserer på god teknikk.

American College of Sports Medicine skriver i en pressemelding datert 12.04.06 at det er en myte at barn tar skade av styrketrening
– all forskning de siste 30 årene tyder på det motsatte. De anbefaler denne type trening såfremt den er tilrettelagt for barn og deltakerne synes at styrketrening er morsomt og givende. Budskapet er enkelt. Så lenge man trener korrekt er det absolutt ikke noe problem å begynne med styrketrening allerede i ung alder. Men det er visse forutsetninger som er absolutt nødvendige for at treningen ikke skal ha negative følger:

1. Kvalifisert instruktør
2. Rett teknikk
3. Ikke overdreven tyngdebelastning
4. Individuelt tilrettelagte øvelser, intensitet og belastning

I tillegg til dette, kan jeg ikke få vektlagt nok at hovedmotivet for treningen må være at det er lystbetont og noe man er motivert til å gjøre. Det er ikke alle som synes det er morsomt med styrketrening, men det finnes jo utallige andre former for fysiske aktiviteter som man har godt av. Finn den treningsformen som du trives med og forsøk med jevne mellomrom å variere både intensitet, belastning og tidsintervall.

Leave a Reply

Your email address will not be published.