ENDRING AV SKATTEREGLER MM.

Bifrost Abogados er et norsk-spansk advokatfirma med kontor i sentrum av Alfaz del Pi. Hos oss jobber en norsk advokat, en norsk advokatfullmektig, en spansk advokat og vår sekretær. Skribenter i dette nummeret er Bifrosts norske advokat Thomas Rønning. Bifrost tilbyr bistand til skandinaviske klienter innen de fleste rettsområder. For mer info, se www.bifrostlaw.com eller ring 966 814 500.

Bifrost Advokater skal i denne utgaven av Aktuelt Spania gi en oversikt over noen juridiske nyheter som kan ha betydning for nordmenn i Spania

1) Formuesskatt: På grunn av krisen øker den spanske regjeringen skattetrykket. Dette fikk Spania til å gjeninnføre formuesskatten for likningsåret 2011. Som kjent har formuesskatten vært suprimert i flere år. Nå er det slik i Spania at de ulike regionene har selvstendig kompetanse innen en del rettslige områder, herunder en del av skattereglene. I Valencia-regionen er det fritak for formuesskatt i år også, men ryktene tilsier at man kan forvente formuesskatt fra neste år også i vårt område. Dette er et betent politisk spørsmål i dagens Spania, og det er foreløpig uklart hva resultatet kan bli.

Formuesskatten i Spania, som altså allerede er innført i de fleste regioner, er uansett en mindre tyngende formuesskatt enn man er kjent med fra Norge. Man anvender likningsverdier, og man har betydelige bunnfradrag på flere hundre tusen euro. Fast bolig regnes heller ikke med i formuen. Dette innebærer at selv skandinaver med formue i størrelsesorden 1-2 millioner euro, knapt må betale noe. Det er også regler i Spania som tilsier at formuesskaten aldri kan være høyere enn 60 % av inntekten, noe som er innført for å hindre at folk som har høy formue, men liten inntekt, kan risikere å måtte betale mer i formuesskatt enn inntekten de har til disposisjon. Dette kan f.eks. være relevant for eldre mennesker med relativt lave pensjoner, men som sitter på svært verdifulle eiendommer osv.
Selv om man ikke har plikt til formuesskatt i Spania i år (skatteåret 2011), så har alle med netto likningsformue over 2 millioner euro plikt til å innlevere selvangivelse på formuesskatten.

2) Skattereform – gevinstskatt: For svært kort tid siden, i Real Decreto-ley 18/2012 fra mai i år, innførte spanske myndigheter 3 skattereduksjoner på gevinst ved salg av eiendom. Den første av reglene er relevante for selskaper som sitter på eiendom de ikke har fått solgt. De får 50% reduksjon i gevinstskatten. Den andre regelen er for ikke-residente personer som kjøper og selger eiendom i perioden 12. mai til 31. desember 2012, de får også 50% skattereduksjon på gevinstskatten. Det samme gjelder spanjoler og skatteresidente utlendinger. De tre tilfellene er regulert i 3 ulike regelsett. Det eksisterer en god del unntak, f.eks. ved salg til andre i familien. Tankegangen bak reglene er å stimulere folk med penger til å kjøpe og eiendom, herunder bankene som sitter på tusenvis av eiendommer, med tanke på å aktivere eiendomsmarkedet igjen.

3) Skatteamnesti: Fra og med 2. juni 2012 og frem til 30. juni 2012, åpnes en periode hvor mennesker kan deklarere svarte penger som tidligere ikke har vært oppgitt til spanske skattemyn-digheter, og oppnå skatteamnesti. Dette gjelder også kontantbehold-ninger. De tidligere skjulte pengene må oppgis på skattemodell 750. Man får ikke verken straff eller straffeskatt hvis man melder inn pengene nå. Dette er et tiltak fra spanske myndigheter for å forsøke å få svart økonomi opp i dagslyset, og gjøre den hvit. De gir derfor skatteamnesti. NB! Reglene er svært kompliserte og detaljerte, og det som her er beskrevet er et kort resymè. Hvis noen skulle ønske å benytte seg av skatteamnestiet, må de ta kontakt med advokat el. før de rapporterer inn pengene.

4) Endring av regler for åpningstillatelse: Et annet av tiltakene fra den spanske regjeringen for å lette byråkratiet rundt å starte forretning, butikk mm., er å redusere kravene som stilles for å få åpningstillatelse. En del slike endringer kom i Real Decreto-ley 19/2012 av 25. mai 2012, blant annet etter at Spania fikk kritikk i en OECD-rapport om det kvelende byråkratiet som lammer forretningslivet.
For alle lokaler under 300 m2, innenfor visse spesifiserte bransjer listet opp i et vedlegg til forskriften, fjernes kravet til å få åpningstillatelse (licencia de apertura) fra kommunen. Isteden skal ansvarlig for forretningen sende inn en “egenerklæring” hvor diverse informasjon oppgis, og det vil bli tatt stikkprøver i ettertid. Tankegangen er at ganske mange bransjer er så lite farlige for miljøet eller brukerne, at det er helt unødvendig med lang og treg saksbehandling før man kan åpne lokalet, når det i 99 % av tilfellene er ren “plankekjøring”. Av samme årsak er også en del “farligere” bransjer unntatt fra de nye reglene, og må altså søke om lisens på vanlige måte. Som de fleste andre spanske forskrifter, er detaljgraden svært høy, så ta kontakt med rådgiver for å sjekke konkret i din sak hvis du skal åpne forretning.Denne artikkelen er tidligere publisert av magasinet Aktuelt Spania i 2012.

Leave a Reply

Your email address will not be published.