ENDRING AV SKATTEREGLER MM.

Bifrost Abogados er et norsk-spansk advokatfirma med kontor i sentrum av Alfaz del Pi. Hos oss jobber en norsk advokat, en norsk advokatfullmektig, en spansk advokat og vår sekretær. Skribenter i dette nummeret er Bifrosts norske advokat Thomas Rønning. Bifrost tilbyr bistand til skandinaviske klienter innen de fleste rettsområder. For mer info, se www.bifrostlaw.com eller ring 966 814 500.

Bifrost Advokater skal i denne utgaven av Aktuelt Spania gi en oversikt over noen juridiske nyheter som kan ha betydning for nordmenn i Spania.

1)Det spanske helsekortet: Som vi skrev i et tidligere nummer har spanske myndigheter endret reglene for å få tilgang på det spanske, offentlige helsetilbudet, via det spanske helsekortet. Som kjent har et vært nok med “padron”, altså utskrift fra det kommunale manntallet som viste at man bodde i kommunen, for å få helsekortet. Reglene er nå endret, og fortsatt under endring.

Trenger du leiebil? Garantert billigst

I første omgang, via Real Decreto 557/2011 fra 30. april 2011, og deretter er det skjedd flere endringer i helselovgivningen og utlendingslovgivningen. Flere av endringene er trådt i kraft allerede. Men den som for nordmenn flest vil være den praktisk mest viktige, nemlig vilkårene for å få utstedt/fornyet helsekortet, er ennå ikke trådt i kraft. Det var meningen at de nye vilkårene skulle trå i kraft 1. september 2012. Men som i mange andre sammenhenger i Spania, delegerer den nasjonale loven forskriftsmyndigheten ned til de autonome regionene. Foreløpig er derfor de definitive vilkårene ennå ikke vedtatt, et forslag er ute til høring. Det er derfor pr. dags dato (21. juni 2012) ikke klart hvordan reglene vil bli, men man må forvente betydelige innskjerpelser mht. hvem som får tilgang til det spanske helsevesenet.

Siden de autonome regionene er det som skal lage spesifikke retningslinjer for sitt geografiske område, kan det tas for gitt at det vil bli mye byråkrati og kaos i en overgangsperiode. Det går allerede rykter om at noen helsesentre har startet å håndheve de nye (foreløpige kun foreslåtte) lovkravene. Dette er ulovlig.

Grunntanken i reformforslagene er at svært velstående mennesker, eller mennesker som ikke bidrar til systemet ved å betale skatt og trygdeavgift, heller ikke skal få tilgang på et offentlig helsetilbud. Som tidligere nevnt er det derfor nærmest garantert at et krav for nordmenn vil bli at de kan dokumentere at det betaler skatt i Spania. For nordmenn som bare er på langtidsferie er det jo ikke noe problem, de viser frem det europeiske helsekortet. Regelendringene blir bare relevante for de nordmenn som bor i Spania fast, er utflyttet fra Norge, og som kanskje aldri har betalt skatt til Spania. De må være forberedt på å miste helsekortet sitt med mindre de “melder seg inn” i det spanske skatte- og trygdesystemet. Det er også foreslått en inntektsgrense på 100.000 euro, slik at de som tjener mer enn dette ikke vil få tilgang på det offentlige helsetilbudet (gratis), men må altså betale for seg.

tiltakene og vilkårene er på forslagsstadiet, og ennå ikke vedtatt. Men alle må forvente at det blir endringer fra høsten. Vi kommer tilbake med mer informasjon etterhvert.
På et annet plan er det allerede innført ulike koder for de 44 millioner registrerte brukerne av det spanske offentlige h e l s e v e s e n e t , som indikerer deres inntekts- og formuesforhold, ihht. opplysninger fra spanske skattemyndigheter. Disse er allerede nå implementert mht. hvor mye man må betale for medisiner osv.

2) Uførhet i Spania: Det har vært skrevet en del om norske uførepensjonister i Spania, og hvordan de kan oppnå skattefritak eller skattefordeler her (hvis de skatter til Spania). Rettspraksis i Spania viser at holdningene endrer seg sakte, men sikkert også her. I en ny og unik dom fra Girona (Catalunya) blir 100 % uførhet pga. fibromyalgi godtatt av den regionale høyesteretten. Dette innebærer vel at man på sikt kan forvente en mer menneskelig vurdering av de ulike sykdommene som har motivert den norske uførepensjonen, når man blir utsatt for “eksamen” av legepanelet til spanske myndigheter etter å ha søkt om skattefordeler. Det er jo velkjent at denne medisinske komiteen har rimelig forhistoriske holdninger, og ofte reduserer uføregraden betydelig for norske uførepensjonister.

3) Trafikk: Det er foreslått å redusere den alminnelige fartsgrensen fra 100 til 90. I tillegg er det foreslått å øke fartsgrensen på motorveiene fra 120 til 130. Særlig førstnevnte endring er viktig å merke seg. Vi benytter forøvrig anlendingen til å minne Aktuelt Spanias lesere på at promillegrensen i Spania bare er på 0,25. Selv om den sosiale toleransen for å ta bilen med et par drinker innabords er høyere i Spania enn i Norge, er det overhodet ingen nåde hvis Guardia Civil tar deg. Det har dessverre mange nordmenn fått erfare, og betalt dyrt for. Man skal være klar over at ikke bare førerkortet ryker, men at hvis man har over 1,00 i promille, så legger statsadvokaten ned påstand om fengsel. Det frister vel ikke noen.

Da ønsker Bifrost Abogados alle Aktuelt Spanias lesere god sommer.

Denne artikkelen er tidligere publisert i magasinet Aktuelt Spania i 2012
Leave a Reply

Your email address will not be published.